Fler nyheter
Medlemsnyhet 24 augusti 2023

Självledarskap betyder inte ensamhet

Den som inte kan leda sig själv har svårt att leda andra. Därför är självledarskap själva grundbulten i allt ledarskap, menar Stefan Tengblad, hr-professor.
Stefan Tengblad.

Stefan Tengblad är professor i hr-management vid Göteborgs universitet. Chefer och ledare står ofta inför många och motstridiga viljor och förväntningar både från medarbetare, kolleger och chefer, menar han. Det är en del av rollen. Det kallas ofta för ”hamburgarsyndromet” att man kläms både uppifrån och nerifrån.

– Du behöver ha en bra dialog med din överordnade chef och få vägledning i hur du ska hantera motstridiga krav, säger han.

Om din chef är en av kravställarna måste hen kanske tänka om och diskutera fram rimliga förväntningar. Går inte det är det dags att dra öronen åt sig:

– I värsta fall visar det sig att det är ett omöjligt chefsuppdrag och då får du sluta. Man läser ibland om arbetsplatser som haft många chefer på kort tid. Då är det sällan personerna det är fel på utan befattningen.

Även om det heter självledarskap och du är själv som chef, är det viktigt att inte vara ensam, hävdar Stefan Tengblad.

– Du behöver någon att bolla idéer med, om det inte är din egen chef kanske det kan vara en chefskollega eller en medarbetare som inte är intressent ifrågan.

Prioritering är en annan viktig del av självledarskapet. Det finns som regel mer att göra än vad som hinns med.

– Då gäller det att kunna prioritera vad du själv ska göra, och delegera ansvar så att du inte blir den som måste lösa alla problem. Rent allmänt är det viktigt att involvera medarbetarna i vad som ska göras så att du vågar släppa kontrollen.

En hjälp när det kommer till att arbetsleda sig själv är att skaffa sig rutiner som skapar struktur på arbetsdagen och -veckan. Till exempel kan du avsätta halva torsdagen till att göra administrationen, sköta mejlkorrespondens en halvtimme direkt på morgonen och/eller direkt efter lunch, och boka in tid för reflektion i kalendern.

– Då kan du få en bättre tillvaro som chef.

Att inte klara av sitt självledarskap får två konsekvenser. Att du själv tappar kontrollen och stressen ökar. Och att du blir en dålig chef för andra och för verksamheten.

– Största risken är en dålig arbetslivsbalans och att du går in i väggen av stress. Du kan också framstå som en velig chef som inte får respekt med dig. Stress kan också få dig att fatta ogenomtänkta beslut. Eller att inte fatta beslut alls, utan låta saker och ting bara hända, säger Stefan Tengblad.

Han tycker att det är viktigt att förmedla att chefer inte ska försöka hitta alla lösningar själva. Ensam är inte stark. Särskilt unga chefer behöver skaffa sig förebilder som kan fungera som mentorer.

Och snarare än att försöka vara en viss chefstyp gäller det att utgå från sina personliga styrkor och bygga sitt ledarskap på dem. Då måste du också lära känna dig själv och identifiera dem.

Att många chefer känner sig stressade och att det samtidigt inte pratas om det utan snarare har varit lite tabu, tror han är en kulturfråga:

– Vi vill inte fastna i problem. Det ligger djupt i vår moderna kultur att ha en positiv grundhållning. Vi förväntas vara positiva, starka, klara av saker, vara duktiga och kunna prioritera. 

Stefans Tengblads tre tips för ett fungerande självledarskap

  1. Våga ställa krav på din organisation.
  2. Delegera uppgifter och involvera medarbetarna.
  3. Ha inte för bråttom utan ge utvecklingen tid att hända.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.