Fler nyheter
Medlemsnyhet 18 april 2023

Utforska med omdöme är människans AI-roll

Det genuint mänskliga blir det viktigaste för ledare när AI på allvar gör entré i vårt arbetsliv: Omdöme, utforskande, att kunna leda samarbete över alla slags gränser.
Annika Engström.

Annika Engström är docent i arbetsorganisation vid Tekniska högskolan, Jönköping University. Nu leder hon en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar industriföretagens beredskap för att introducera AI i verksamheten.

– Transformation är en omvälvande förändringsprocess som brukar innebära starka känslor. Men det har inte blivit så.

AI effektiviserar inte bara nuvarande verksamhet

Många ser på AI som effektivitetsverktyg för existerande verksamhet, vilket är en risk, menar Annika Engström:

– Då djuplodar man inte i det utforskande arbete som krävs för att ta sig an den här genomgripande förändringen.

Enligt henne har mellanchefer en viktig roll i processen, eftersom den kräver både viss kunskapsnivå och stor kännedom om den praktiska verksamheten.

– Och där finns en glöd, det händer mycket.

Ledares förändringskompetens viktig

Ledarskapet blir viktigt eftersom AI kräver tvärfunktionalitet. Algoritmer behöver ofta data från olika delar av verksamheten.

– Då vill det till att ledningen kan få folk att samarbeta. Mer än någonsin krävs ledare med förändringskompetens som ger sig hän och utforskar. Omdöme och analysförmåga blir också viktigt.

Hon pratar om det sociotekniska ledarskapet, att leda människor i samarbete med teknik, och tar Foodora-liknande tjänster som exempel. Om arbetet styrs av en algoritm får det konsekvenser för människor som chefer behöver förstå. Appen ger cyklisterna uppdrag med beställningar och adresser.

–Men den kanske inte har koll på trafik, väder, vad människor hinner eller orkar. Det måste den mänskliga chefen ha koll på. Vi kan inte låta arbetslivet gå i en osund riktning.

Kanske är den största vinsten att vi ser det mänskliga bättre?

– Det kanske är nu det ställs på sin spets: Vad ska människor göra? Hur tar vi tillvara mänsklig kompetens och kreativitet bäst?

Vad säger du till de oroliga?

– Det finns lättillgängliga basutbildningar och du ska inte vara ensam. Ta med några medarbetare och gå en onlinekurs, kollektiva processer triggar oss.

Börja litet för att skala upp

Ett sätt att närma sig AI praktiskt är att börja utforska möjligheterna i liten skala och nära den egna verksamheten.Vad kan vi ha nytta av?

– Då blir det greppbart. Sedan kan ni skala upp, säger hon.

Vilka är riskerna med AI?

– Att man förenklar. Se i stället saken från olika synvinklar och testa. Gör konsekvensanalysen ur flera perspektiv, vänd och vrid. Då blir det också en lärandespiral för er.

Se till att styra tekniken

Det är viktigt att inte vara rädd. Ledare behöver i stället träna och ta ansvar för det i närmiljön som du kan påverka, hävdar Annika Engström:

– Teknisk utveckling sker hela tiden, men den kan aldrig driva ett socialt system längre än människor är redo för. Och ju fler som medverkar till att styra tekniken, desto bättre tjänar den oss.

Hon påminner om att vi redan hanterar rätt mycket artificiell intelligens, våra mobiltelefoner till exempel.

Forskningen visar på ett orosmoln:

– Vi har i vår data sett en del skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar sin kompetens och sitt intresse för AI-transformationen. Det måste vi studera mer, det finns en risk att det blir en jämställdhetsfråga. 

Så tar du till dig AI:

  • Gå en enkel baskurs tillsammans med kolleger och medarbetare och hitta ett sätt att utveckla verksamhetsnära funktioner, till exempel Elements of AI.
  • Studera hur entreprenörer hanterar osäkerhet: Börja helt enkelt göra, om än i liten skala och avgränsat till någon enskild process i verksamheten.
  • Sök samarbete med de som kan mer, experter. Gärna med forskare.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2023.

Läs mer om AI: Chefsintervju: Se AI som din juniora medarbetare

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.