Fler nyheter
Medlemsnyhet 3 februari 2022

Vill du vara med och skapa en ny branschförening inom Ledarna?

Vi anpassar våra branschföreningar för att vara relevanta på arbetsmarknaden. Nu söker vi dig som är medlem och vill vara med och påverka en ny branschförening för personer verksamma i snabbväxande, digitala branscher.

Världen förändras, och det gör också svensk arbetsmarknad. Nya branscher, företag och yrkesroller växer fram. Som ett fackförbund i framkant ska Ledarna vara en del av denna utveckling.

Ledarnas demokratiska organisation är uppbyggd av 19 branschföreningar, och dessa har över tid skiftat för att spegla medlemsunderlaget och förändringar i olika branscher.

Ledarnas förbundsstyrelse har identifierat ett behov av att skapa en ny branschförening för personer verksamma i snabbväxande, digitala branscher. Under hösten har en arbetsgrupp tagit fram ett idéunderlag för en sådan förening med arbetsnamnet ”Digitalledarna”.

Eftersom vi är en demokratisk organisation som värnar om öppna processer, vill vi nu få kontakt med medlemmar som är intresserade av att bidra till idéarbetet kring skapandet av denna nya branschförening, omfattande:

  • Vad ska den heta?
  • Vad vill vi åstadkomma?
  • Vilka är våra medlemmars behov och hur kan vi bäst stötta dem?

För att samla idéer och tankar arrangerar vi två digitala informationsmöten, där vi berättar kort om arbetet och bjuder in till samtal och synpunkter.

Informationsmöte 17 februari klockan 19–20
Informationsmöte 18 februari klockan 9–10

Anmäl ditt deltagande till ett av tillfällena till biträdande förbundssekreterare Ebba Öhlund på ebba.ohlund@ledarna.se. Välkommen!