Fler nyheter
Nyhet 18 mars 2020

Administration stjäl tid från chefskap inom Kriminalvården

Administration ”stjäl” tid från chefs- och ledarskap inom Kriminalvården, vilket får negativa konsekvenser för myndighetens mål om att minska återfall i brottslighet. 8 av 10 chefer inom Kriminalvården kan lägga mindre än hälften av sin arbetstid på utveckling av verksamhet och medarbetare. Det visar en ny undersökning som Ledarna låtit Novus genomföra.
Administrativa uppgifter stjäl tid från chefer inom Kriminalvården.

Ett av de viktigaste målen för Kriminalvårdens arbete är att minska återfall i brott. Men en ny undersökning visar att cheferna i Kriminalvården istället för att lägga sin arbetstid på att vara chefer, utveckla verksamheten och minska återfall i brottslighet, måste lägga mycket av sin arbetstid på administration, exempelvis budgetarbete och rapportering.

– I ljuset av den omfattande medierapporteringen om problemen med grov kriminalitet, hög beläggning av antal klienter på kriminalvårdsanstalterna, är det alarmerande att nästan 8 av 10 chefer inom Kriminalvården kan lägga mindre än hälften av sin arbetstid på utveckling av verksamhet och medarbetare. Hur kan vi bryta en utveckling där administrativt arbete stjäl chefernas arbetstid från verksamhetens kärnuppdrag? Om inget görs kan det få negativa samhällskonsekvenser, kommenterar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller resultatet.

Undersökningen visar att drygt hälften av cheferna kan lägga mellan 1 och 20 procent av sin arbetstid på utveckling av verksamheten, medan tre av tio skulle vilja lägga runt halva sin arbetstid (mellan 41 och 60 procent) på utveckling av verksamheten.

– I samhällsdebatten är fokus på hårdare tag mot kriminalitet och kriminella, till exempelvis längre straff, borttagande av ”straffrabatt” för unga, mer resurser till åklagare och fler poliser. Men det räcker inte. Det krävs också att Kriminalvården och dess chefer kan hantera ett ökat antal klienter. Chefer inom Kriminalvården vill bidra till att minska återfall i brott, men måste ges rätt förutsättningar att kunna utöva sitt chefs- och ledarskap. Kom ihåg hur viktigt Kriminalvårdens och chefernas förutsättningar är för att bryta utvecklingen av brottsligheten, säger Andreas Miller.

Situationen inom Kriminalvården är inte unik. Ledarna ser ett mönster att chefer generellt måste ägna mer tid till administration och mindre tid till chefskap, vilket försämrar verksamhetens resultat.

– Många chefer, oavsett bransch eller sektor, upplever att tiden inte alltid räcker till för att vara just chef; att få arbeta med att utveckla verksamhet och medarbetare. Inte minst administration pekas ofta ut som en stor tidstjuv. Det här går ut över verksamheten och produktionen. Chefer måste få mer tid till att fokusera på sin huvuduppgift – att vara chef och leda och utveckla sina medarbetare, säger Andreas Miller.

Undersökningen var tänkt att presenteras och diskuteras vid ett frukostseminarium den 13 mars, men på grund av coronaviruset har seminariet skjutits upp.

Undersökningen i korthet

  • Nästan 8 av 10 av cheferna inom Kriminalvården (78 %) kan lägga mindre än hälften av sin arbetstid på utveckling av verksamhet och medarbetare.
  • Drygt hälften av cheferna inom Kriminalvården (55 %) kan lägga 1-20 % av sin arbetstid på utveckling av verksamheten som syftar till att minska återfall i brott.
  • Två av tio av cheferna (18 %) kan lägga 21-40 % av sin arbetstid på utveckling av verksamheten som syftar till att minska återfall i brott.
  • Drygt tre av tio av produktionsledare inom Kriminalvården (36 %) kan lägga 1-20 % av sin arbetstid på utveckling av verksamheten och drygt en av tio av produktionsledarna (16 %) kan lägga 21-40 % av sin arbetstid på utveckling av verksamheten.
  • Drygt tre av tio av cheferna (36 %) skulle vilja lägga 41-60 % av sin arbetstid på utveckling av verksamheten.
  • Drygt två av tio av produktionsledarna (24 %) skulle vilja lägga 41-60 % av sin arbetstid på utveckling av verksamheten.
  • Hälften av cheferna och fyra av tio av produktionsledarna tycker att de har förutsättningar att arbeta med Kriminalvårdens mål om att minska återfall i brott.
  • Närmare sex av tio av cheferna (59 %) och närmare fyra av tio av produktionsledarna (39 %) svarar att administration, exempelvis rapportering och budgetarbete, är det som tar mest tid från arbetet med att minska återfall i brott.
  • Fyra av tio av cheferna (40 %) och fyra av tio (41 %) av produktionsledarna upplever att förutsättningarna för att minska återfall i brott har försämrats under de senaste åren.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna inom Kriminalvården, en branschförening inom Ledarna. Syftet med undersökningen är att titta närmare på förutsättningarna för ledarskap inom myndigheten Kriminalvården och olika faktorer som påverkar möjligheten att leva upp till verksamhetens mål om att hindra återfall i brott. Undersökningen är genomförd som webbintervjuer med 136 personer under perioden 16 januari till 31 januari 2020.