Fler nyheter
Nyhet 13 februari 2019

Andreas Miller: Öppet brev till Ledarnas medlemmar

Till dig som är medlem i Ledarna

Hej!

Jag vill i det här brevet berätta vad Ledarna ska kännetecknas av framöver och nyansera några fakta som framkommit i media de senaste dagarna.

När jag blev vald till förbundsordförande var jag tydlig med att jag inte vill att Ledarna ska förknippas med en facklig förmånskultur. Jag vill leda ett förbund som tål granskningar alla dagar i veckan. När jag tillträdde som ordförande 1:a juni i fjol var ett av mina första beslut att tillsammans med den nya förbundsstyrelsen successivt gå igenom alla policies och regler som beslutas av förbundsstyrelsen. Det som jag, styrelsen och kansliet hittills gjort i det arbetet är följande:

  • Ny representationspolicy där Ledarna endast har alkoholfri representation, både internt och externt. Började gälla 1:a januari 2019.
  • Ny bilpolicy med maxtak på 12 prisbasbelopp för inköp av förmånsbilar.
  • Ny resepolicy antagen 1:a januari. Vi reser hållbart, om vi flyger flyger vi ekonomiklass, utom i sällsynta undantagsfall. Intjänade bonuspoäng används inte privat.
  • Översyn av medföljandepolicy påbörjades i december. I mars fattar förbundsstyrelsen beslut om en restriktivare medföljandepolicy.
  • För att få en bättre överblick, är ett nytt redovisningssystem för resor infört.
  • Rekrytering av ny vd har påbörjats.

Jag har nåtts av arga och frustrerade medlemmar och har full förståelse för reaktionerna. Normer och värderingar förändras över tid och ett förbund som Ledarna ska följa med sin samtid. I vårt översynsarbete kan jag konstatera att vi har haft en del regler på Ledarna som varit för generösa. Så vill jag inte ha det framåt.

I media har framkommit att anhöriga åkt med på styrelseresor och konferenser på Ledarnas bekostnad – så ska det självfallet inte vara. Det tillhör en förgången tid.

Förbundet har rest på studieresor som till innehållet varit relevanta för vårt uppdrag, men som har kostat för mycket. Vi ska vara mycket mer kritiskt granskande till våra resor. Ett förbund som Ledarna, som nu har över 94 000 chefsmedlemmar, behöver skaffa sig kunskap om omvärlden. Många av våra medlemmar jobbar i globala företag. Ledarna behöver förstå förändringar i omvärlden som påverkar både svensk arbetsmarknad och villkoren för chefer att utöva sitt jobb. Därför behöver vi resa i Sverige och världen för att vara uppdaterade.

När vi gör de resorna ska vi resa klokt och sunt med avseende på ekonomi, individ och klimat. Vår grundprincip är att vi reser så miljösmart det går och när vi flyger så gör vi det i ekonomiklass. Ledarna vill vara med i omställningen till ett fossilfritt Sverige och vi har därför beslutat att våra förmånsbilar ska vara elbilar eller laddhybrider. Jag har sedan mitt tillträde sett över bilpolicyn och det kommer framöver inte vara möjligt att ha något dyrt sportbilsmärke, som rapporterats om i medierna, som förmånsbil på Ledarna.

Jag leder en förbundsstyrelse med tolv förtroendevalda. Det är en styrelse som har i uppdrag att fatta strategiska och viktiga beslut för Ledarnas framtid. I granskningen har det berättats om styrelseinternat som skett utomlands och det har målats upp att det varit nöjesresor. Resorna skedde före min mandatperiod och jag har därför inte själv medverkat på någon av dessa. Däremot har jag sett program och innehåll och kan intyga att det varit regelrätta styrelsemöten där viktiga strategiska beslut och dokument arbetats fram, till exempel Ledarnas förbundspolitiska program Ledarskapets värde.

Vi kommer även framöver samla styrelsen till längre möten för att fatta de bästa besluten för Ledarna. Det demokratiska styrelsearbetet kostar pengar, men vi ska likt alla andra resor och evenemang arrangera mötena klokt och sunt med avseende på ekonomi, individ och klimat.
Ledarna är Sveriges ledande chefsorganisation och vi driver dagligen opinion för att chefen ska ha de rätta förutsättningarna och för att en bra chef ska ha bra lön och villkor. Vi menar att våra medlemmar runt om i Sverige, såväl som cheferna på Ledarna, ska ha möjlighet att förutom lön också kunna förhandla till sig andra typer av villkor. Lön och villkor ska alltid utgå ifrån uppdrag, mål och individens resultat.

Media har också skrivit om mitt avtal på Ledarna. Jag är heltidsanställd ordförande. Förbundsstyrelsen beslutar om min lön och den är 148 000 kronor i månaden. Jag har en förmånsbil, Volvo XC 60 laddhybrid, och ett pendlarkort på SJ mellan Uppsala och Stockholm samt en sjukvårdsförsäkring. Samtliga förmåner förmånsbeskattas enligt svensk skattelagstiftning.

Min lön är en tydlig signal om att jag ska jobba hårt och intensivt för det här förbundet och medlemmarnas bästa. I mitt uppdrag ligger också att vara ute och träffa så många medlemmar som möjligt i hela Sverige. Jag har lovat att vara disponibel i åtta år som ordförande. Om jag inte skulle bli omvald på kongressen 2022 har jag en möjlighet att gå över i en kanslianställning på Ledarna. Det sker då till en lön på 86 000 kronor och en uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal.

Jag vill tacka dig för att du tagit dig tid att läsa detta brev. Mitt avslutande budskap till dig som medlem i Ledarna är att jag ska göra allt som står i min makt för att Ledarna ska vara en organisation som är öppen och transparent. Vi ska fortsätta leverera det bästa innehållet till dig, så att du kan fortsätta utvecklas i din roll som chef och ledare.

Bästa hälsningar
Andreas Miller