Fler nyheter
Nyhet 23 oktober 2018

Arbetsmarknadsdialog för framtiden – ny rapport

Ledarna tror att den svenska partsmodellens styrka i form av dess flexibilitet måste tas tillvara när nya sätt att arbeta och organisera sig uppstår. Ny rapport, från en fristående utredningsgrupp, visar på möjliga vägar framåt.
Arbetsmarknadsdialog för framtiden, ny rapport från fristående utredningsgrupp.

Svensk arbetsmarknad och ekonomi har klarat påfrestningar tack vare partsmodellen, men nu står den inför stora utmaningar till följd av megatrender som globalisering och digitalisering. Ledarna tror att den svenska partsmodellens styrka i form av dess flexibilitet måste tas tillvara när nya sätt att arbeta och organisera sig uppstår.

Men för det krävs en konstruktiv partsdialog. 80 år efter Saltsjöbadsavtalet hjälper Ledarna till att värna den svenska modellen, bland annat genom projektet Arbetsmarknadsdialogen.

Svenska partsmodellen utmanas

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på dialog, samsyn och partsgemensamma lösningar, och har fungerat framgångsrikt för svensk arbetsmarknad och ekonomi. Modellen legitimeras av hög organisationsgrad i fackförbund och arbetsgivarorganisationer, och hög täckningsgrad av kollektivavtal och trygghetssystem.

Förutom de omvälvande förändringar som utmanar partsmodellen, har försöken till politisk inblandning i lönebildningen ökat, politiker har skissat på inskränkningar i strejkrätten, och i valrörelsen har en förändring av Lagen om anställningsskydd, LAS, varit på högkant. Parterna måste nu gemensamt se över morgondagens arbetsmarknad.

Fristående utredning

Arbetsmarknadsdialogen är ett projekt som ska undersöka hur den svenska partsmodellen ska kunna bli långsiktigt hållbar och relevant för fler.

För att få underlag till en bred diskussion bland arbetsmarknadens intressenter, och för att borra i hur partsmodellen ska förbli relevant och leva in i framtiden, tillsatte Ledarna en fristående utredningsgrupp. Läs om dem och projektet på sidan Arbetsmarknadsdialog.

Rapport listar vägar framåt

Rapport: Arbetsmarknadsdialog för framtiden

Rapporten innehåller en noggrann genomlysning av de utmaningar som den svenska modellen står inför och möjliga vägar att gå – ofta helt motsatta. De utpekade vägarna presenteras utan ställningstaganden eller rekommendationer.

Alla delar av rapporten är inte relevanta ur ett chefsperspektiv, men det finns avsnitt som känns extra spännande för just Ledarna att ta sig an. Dessa kommer Ledarna att diskutera internt och ha som ett av flera underlag för att gå vidare och utveckla politik och formulera ställningstaganden rörande arbetsmarknaden.

Debattartikel hos SvD.se: Den svenska modellen pressas av megatrender