Fler nyheter
Nyhet 16 september 2020

Arbetsmiljö för chefer – en vinstaffär för din organisation

Snart finns den i en dator nära dig: Den digitala versionen av kursen Arbetsmiljö för chefer. Men varför är arbetsmiljö något du som chef behöver ha kunskap om?
Nina Åkervall, Ledarna, och Lisa Rönnbäck, Prevent.

Många företag kämpar med att hitta rätt kompetens till sin organisation. Digitaliseringen pågår sedan länge, och ställer delvis nya krav på både medarbetare och chefer.

– Det räcker inte att bara konkurrera med lön. Arbetsmiljö, arbetsklimat och ledarskap kan vara helt avgörande för att attrahera och behålla den kompetens som företaget behöver. Arbetsgivaren bör se arbetstagaren som en investering, där rekrytering, introduktion och en kontinuerlig kompetensutveckling är en naturlig del av verksamheten, säger Nina Åkervall, avtals- och branschansvarig hos Ledarna och kursledare för medlemskurser i arbetsmiljö.

Digital utbildning om arbetsmiljö

Nina Åkervall ingår i en arbetsgrupp med representanter från Svenskt Näringsliv, PTK och LO, som har i uppdrag att ta fram en webbaserad version av Prevents utbildning Arbetsmiljö för chefer. Lansering av den digitala versionen av utbildningen är planerad till mars 2021.

Är arbetsmiljö en ledarskapsfråga?

– Ja, i högsta grad, säger Nina Åkervall. När det finns en tydlig och stabil plattform för systematiskt arbetsmiljöarbete, som alla känner till, skapar det ett lugn i organisationen vilket leder till ökad motivation och arbetsglädje. Chefen är förebild och hens agerande stöttar normer på arbetsplatsen. Visar chefen att arbetsmiljö är viktigt, sänder det tydliga signaler till resten av medarbetarna.

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger enligt lag på arbetsgivaren, och arbetsgivaren fördelar olika arbetsmiljöuppgifter till cheferna i verksamheten. Därför är det viktigt att den som blir tilldelad en sådan uppgift har rätt kunskaper.

– Chefen behöver ha kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt tid och möjlighet att omsätta kunskapen i praktiken. Slarv eller underlåtenhet som leder till skada eller ohälsa kan få straffrättsliga konsekvenser för den enskilda chefen, säger Nina Åkervall och fortsätter:

– Min erfarenhet säger att mycket handlar om att känna sig trygg i rollfördelningen. Att alla vet vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet och när det ska göras. A och O är att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön på alla plan och för att chefen ska kunna göra det måste det utöver kunskaper finnas en balans på plats mellan krav och resurser i uppdraget.

Dubbelt tillbaka när du investerar i arbetsmiljö

Det här med att arbetsmiljö är lönsamt då? En internationell undersökning visar att organisationer får dubbelt tillbaka vad de investerar i arbetsmiljö. Arbetsmiljöforum listar 7 goda skäl att göra något åt arbetsmiljön, en genomgång som tar avstamp i aktuell forskning på området.

En sund arbetsplats får också gott rykte och stärker sitt varumärke – och kan locka till sig den arbetskraft som behövs.

Bristfällig arbetsmiljö är långsiktigt kostsam. Att aktivt arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön minskar risken för konflikter vilka annars kan komma att kosta mycket tid, pengar och personligt lidande.

Lisa Rönnbäck är Prevents projektledare och ingår också i projektgruppen som tar fram den digitala utbildningen:

– Med en digital version av utbildningen blir det möjligt för ännu fler att ta del av vår uppskattade utbildning om arbetsmiljö för chefer. Det passar inte alla att resa iväg eller vara borta från arbetsplatsen för att gå en klassrumsutbildning, och med den digitala versionen har du möjlighet att styra när och var du vill utbilda dig. Dessutom kan du gå tillbaka och repetera avsnitt när du behöver just de kunskaperna, och sparar både tid och på klimatet.

Mer om arbetsmiljö för chefer

  • Webbutbildning lanseras mars 2021. Vill du gå utbildningen redan nu? Läs mer och anmäl dig till klassrumsutbildningen Arbetsmiljö för chefer hos Prevent (ges även på distans).
  • Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på våra sidor om Arbetsmiljö.
  • Prevent underlättar för arbetsplatser att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.