Fler nyheter
Nyhet 16 februari 2022

Arbetsplatsdialogen stärker dialogen med medarbetarna

Har du koll på hur de anställda mår? Att tidigt upptäcka om en medarbetare mår dåligt kan vara avgörande för att undvika sjukskrivning. Arbetsplatsdialogen hjälper dig att identifiera tidiga tecken på ohälsa och att hålla dialogsamtal.

Arbetsplatsdialogen är ett nytt verktyg från Prevent som hjälper dig att identifiera tidiga tecken på ohälsa, hålla dialogsamtal, anpassa arbetet och följa upp – allt för att främja medarbetarnas hälsa och undvika sjukdom.

Kom igång med Arbetsplatsdialogen

Prevent.se/arbetsplatsdialogen är samlingsplats för guider, tips och verktyg som du som chef kan använda i arbetsmiljöarbetet.

Bakgrund

Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, anpassa arbetet och följa upp kan organisationer hålla nere antalet sjukskrivningar. För att underlätta det jobbet har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter och forskare vid Umeå universitet tagit fram Arbetsplatsdialogen – ett dialogstöd som hjälper dig att upptäcka om någon mår dåligt på jobbet, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet.

Arbetsplatsdialogen bygger på ADA-metoden, ett evidensbaserat metodstöd framtaget av forskare på Umeå universitet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Metoden bidrar till att stärka dialogen mellan medarbetare och chefer och även samarbetet med skyddsombudet på arbetsplatsen.