Fler nyheter
Nyhet 13 januari 2023

Arbetsplatsträffar som stöd till cheferna

Att arbeta med myndighetsutövning inom kommun kan vara tufft. På individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås har de infört arbetsplatsträffar för cheferna som ett sätt att arbeta med den egna arbetsmiljön.
Ida Stjerna, Agneta Kettil och Gisela Trapp. Foto: Anna Wettergård.

På individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås arbetar verksamhetschef Agneta Kettil, hr-specialist Ida Stjerna och Gisela Trapp som är första linjens chef. För att stötta cheferna har de infört arbetsplatsträffar.

De berättar att hr håller i arbetsplatsträffarna, för att verksamhetschefen ska kunna fokusera på att lyssna och fånga upp behov.

På träffarna pratar cheferna om sin egen arbetsmiljö och vad de behöver för att utföra sitt arbete. Men de får också inspiration till hur de kan prata med sina medarbetare om samma frågor.

De har stor nytta att fler av de verktyg som Suntarbetsliv tagit fram för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.

Så arbetar individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås praktiskt med arbetsplatsträffar: Så underlättar Borås för sina chefer – med arbetsplatsträffar