Fler nyheter
Nyhet 3 april 2023

Få koll på arbetsmiljön: Här är två verktyg

Har du hört talas om Copsoq eller Chefoskopet? Båda är verktyg som du kan använda för att undersöka arbetsmiljön, och båda är kostnadsfria.

Det kan vara en utmaning att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ansvaret för en god arbetsmiljö vilar på arbetsgivaren, men ofta är det praktiska ansvaret delegerat till cheferna i organisationen. Här berättar vi om två verktyg som är inriktade på att mäta arbetsmiljön.

Copsoq

Copsoq mäter den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom sju områden, bland annat arbetets organisering och innehåll och samspel mellan individ och arbete. Medarbetarna besvarar en enkät som består av cirka 80 frågor. Enkäten fungerar för alla typer av arbetsplatser.

Förutom att du får en mätning att arbeta vidare med för att förbättra arbetsmiljön inom de områden som har behov av det, kan du också jämföra resultatet med genomsnittet på den svenska arbetsmarknaden. Även olika yrken, branscher och andra länder finns tillgängliga för jämförelse.

Chefoskopet

Hur har chefen det egentligen i din organisation? Med Chefoskopet kan du undersöka just det.

Genom Chefoskopet skapas en helhetsbild av hur cheferna har det, balansen mellan krav och resurser, hur arbetstiden fördelas och hur kommunikationsvägar och stöd ser ut. Efter genomgången kartläggning och analys blir det tydligt vilka förändringar som är viktiga för att chefernas förutsättningar ska förbättras.

Chefoskopet är ett praktiskt stöd för att leda utvecklingsarbetet framåt.