Fler nyheter
Nyhet 21 april 2022

Frågor och svar om krigsplacering och totalförsvarsplikt

Undrar du vad krigsplacering, totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt egentligen betyder? Ledarnas jurister svarar på vanliga frågor.

Att det är krig i vårt närområde ger upphov till frågor. Här listar vi det som du som chef och medarbetare behöver veta om ett krisläge uppkommer i Sverige.

Regeringen kan vid fara för krig eller om krig bryter ut besluta om höjd beredskap (skärpt eller högsta beredskap). Vid krig råder automatiskt högsta beredskap. Om höjd beredskap råder, mobiliseras hela eller delar av totalförsvaret som består av militärt och civilt försvar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om du är anställd i stat, kommun, region eller samhällsviktigt företag kan du bli krigsplacerad. Krigsplacering är en planeringsåtgärd och arbetsgivaren kan vid vilken tidpunkt som helst under anställningen besluta om en sådan placering. Den enskilde är dock inte skyldig att tjänstgöra i sin krigsplacering förrän beslut om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt har fattats.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Alla medborgare och bosatta i Sverige mellan 16 och 70 år omfattas av totalförsvarsplikt, vilket innebär att man kan bli inkallad för tjänstgöring av olika slag. Totalförsvarsplikten delas in i tre olika kategorier, värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Både civilplikten och den allmänna tjänsteplikten syftar till att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar som till exempel el- och vattenförsörjning och barnomsorg.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Den allmänna tjänsteplikten kan innebära att man kvarstår i sin ordinarie anställning och utför sina vanliga arbetsuppgifter eller att man får andra arbetsuppgifter som anvisas av en myndighet. Om man tjänstgör enligt sin allmänna tjänsteplikt måste man kvarstå i sin anställning och får inte säga upp sig.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om det finns ett beslut om allmän tjänsteplikt som du som anställd omfattas av måste du kvarstå i din anställning.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Så verkar inte vara fallet. De statliga förvaltningsmyndigheterna kan dock låna ut sina anställda till andra aktörer och även krigsplacera de anställda för tjänstgöring hos andra, för sin egen räkning.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, enligt förordningen om totalförsvar och höjd beredskap har arbetsgivaren rätt att besluta om krigsplacering.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

När det gäller den offentliga sektorn ska förvaltningsmyndigheterna vid höjd beredskap upprätthålla sin verksamhet och kan därmed krigsplacera sina anställda. Gällande den privata sektorn pågår för närvarande ett arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur näringslivet ska involveras i planeringen av totalförsvaret. Parallellt med detta håller MSB på att ta fram kriterier för vilka företag som ska kunna ge sin personal krigsplaceringar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, enligt lagen om totalförsvarsplikt där det finns regler om skydd för anställningen. Enligt dessa får ingen arbetstagare sägas upp eller avskedas på grund av att han eller hon fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Vid höjd beredskap kan regeringen besluta att beredskapslagen ska börja gälla. En tillämpning av beredskapslagen kan bland annat innebära att några av de arbetsrättsliga lagarna eller delar av dessa lagar inte ska tillämpas och ett förbud mot fackliga stridsåtgärder i vissa fall. Förutom beredskapslagen finns också kollektivavtal på alla sektorer på arbetsmarknaden som kompletterar lagen. Beredskapslagen är från 1987 och en översyn av regelverket pågår.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Läs mer

På våra sidor om Arbetsrätt hittar du mycket information om vad som gäller. Till exempel läser du vår checklista vid Frivilligt distansarbete.