Fler nyheter
Nyhet 8 april 2019

Genomlysning av Ledarnas verksamhet pågår enligt plan

I dagarna presenterar KMPG resultatet av genomlysningen för Ledarnas förbundsstyrelse.

Som vi informerat om tidigare har Ledarnas förbundsstyrelse beslutat att tillsätta en genomlysning av verksamheten. Genomlysningen utförs av den externa revisions- och rådgivningsbyrån KPMG i syfte att förändra den otidsenligt generösa kultur som funnits inom delar av Ledarna.

Vecka 15 presenterar KPMG resultatet av sitt arbete för Ledarnas förbundsstyrelse och demokratiorganisation. Därefter ägnas en period åt att identifiera och förankra åtgärder framåt. Resultatet presenteras för Ledarnas medlemmar i vecka 17.

KPMG:s genomlysning omfattar bland annat representation, resor, inköps- och leverantörsrelationer, avtal och villkor inklusive skattepliktiga förmåner.