Fler nyheter
Nyhet 16 augusti 2018

Intern förståelse it-chefens största utmaning

Förståelsen för it-frågor i ledningen, och även i den övriga verksamheten, är it-chefens stora utmaning. Därefter kommer svårigheten att hitta rätt kompetens. Det visar en undersökning bland it-chefer som Ledarna låtit göra.

Svaren i undersökningen målar en bild av en roll i ständig förändring. It-chefens utmaningar är också tätt kopplade till förändring – att hänga med i en snabb utveckling och att hantera digitaliseringen.

– Undersökningen visar att allt detta hänger ihop. Som it-chef identifierar du viktiga frågor som för många i verksamheten spelar en avgörande roll. Men du går bet då förståelsen inte finns internt, säger Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Rekrytering är ett annat orosmoment, visar undersökningen. Har du inte rätt kompetens eller kunskap för att köpa in den, kan du lätt hamna på efterkälken. Utmaningen är också att lyckas attrahera den kompetens som finns, eftersom många arbetsgivare konkurrerar om samma personer.

Coachning på it-chefens önskelista

Coachning för stöd och råd lyfter de tillfrågade som ett viktigt behov. Och där fyller Ledarnas chefscoachning en funktion.

– Våra chefscoacher är erfarna chefer, och agerar bollplank åt de medlemmar som ringer. Ibland handlar det om organisationsförändringar, andra gånger om att medlemmen behöver ledarskapsutveckling, säger Peter Berg.

Ledarna coachar dig

Att ta hjälp av en chefscoach är enkelt. Via bokningssystemet väljer du själv en tid som passar. Som medlem får du tre samtal per 12-månadersperiod. Coachningen sker via telefon och det är du som väljer om du vill diskutera en konkret utmaning eller lyfta olika frågeställningar varje tillfälle. Samtalen ingår i medlemskapet.