Fler nyheter
Nyhet 10 november 2021

Kom ihåg att berätta om din lön

Var med och bidra till Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer. Sista dag att svara var 21 november.
Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre statistik till dig.
Löneenkäten är nu stängd. Tack till dig som svarat!

Löneenkäten skickas varje år till alla Ledarnas medlemmar via e-post.

När du svarar är du med och bidrar till unik lönestatistik för chefer och ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir statistiken.

Enkäten tar ungefär 5 minuter att besvara och innehåller frågor om din lön, chefsnivå och vad du arbetar med.

Tack för att du tar dig tid att svara!

Så använder vi ditt svar

I februari 2022 redovisas resultatet i verktyget Lönekollen vilket alla medlemmar har tillgång till. Uppgifterna hanteras konfidentiellt och används enbart till lönestatistik där redovisningen sker på gruppnivå och ingen individ kan urskiljas.

Nyfiken på att jämföra din lön redan nu? Här hittar du Lönekollen baserad på förra årets statistik.