Fler nyheter
Nyhet 14 oktober 2021

Kom ihåg att berätta om din lön

Var med och bidra till Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer. Nu skickas enkäten till dig.
Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre statistik till dig.

Det är dags för Ledarnas årliga löneenkät som går ut till samtliga medlemmar. Den 14 oktober skickas enkäten via e-post till dig som är medlem.

Du hittar också en länk till enkäten efter inloggning på Mina sidor.

När du svarar är du med och bidrar till unik lönestatistik för chefer och ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir statistiken.

Enkäten tar ungefär 5 minuter att besvara och innehåller frågor om din lön, chefsnivå och vad du arbetar med.

Tack för att du tar dig tid att svara!

Så använder vi ditt svar

I februari 2022 redovisas resultatet i verktyget Lönekollen vilket alla medlemmar har tillgång till. Uppgifterna hanteras konfidentiellt och används enbart till lönestatistik där redovisningen sker på gruppnivå och ingen individ kan urskiljas.

Nyfiken på att jämföra din lön redan nu? Här hittar du Lönekollen baserad på förra årets statistik.