Fler nyheter
Nyhet 9 februari 2024

Lär dig mer om löneavtalen på Fastigos avtalsområden

Vill du veta mer om löneavtalen på Fastigos båda avtalsområden och hur de bör tillämpas för bästa utfall? Här ser du inspelade lönewebbinarier för K- respektive I-avtalet.

Fastigos löneavtal på tjänstemannasidan är så kallade processlöneavtal, vilket innebär att de bygger på en lokal lönebildningsprocess där de lokala parterna kommer överens om löneutrymmet. Det ger goda möjligheter till en företagsanpassad och flexibel lönebildning, men ställer också krav på de lokala parterna.

Fastigo, Unionen, AiF och Ledarna ger här arbetsgivarrepresentanter och lokala fackliga företrädare gemensam information om löneavtalen och hur dessa ska tillämpas.

Syftet med webbinarierna är att rusta både medlemmar och arbetsgivare för att ni ska få så bra löneprocesser som möjligt. Förhoppningen är att du ska känna dig mer säker på vilka delar som bör ingå när man omfattas av ett processlöneavtal utan en centralt angiven nivå såsom Ledaravtalet.

Under webbinarierna får du lära dig om:

  • Vad processlöneavtal är
  • Förutsättningar för våra processlöneavtal
  • Centrala delar i gällande löneavtal:
    Lönebildningsavtal – Unionen/AiF (2023–2025)
    Ledaravtalet – avtal om lönebildning (1993 tillsvidare)

Webbinarium om Fastigo K

Webbinarium om Fastigo I