Fler nyheter
Nyhet 2 juni 2020

LAS-utredningen: Ledarnas syn på en moderniserad arbetsrätt

Ledarnas hållning angående LAS-utredningen är att arbetsmarknadens parter ska komma överens om spelreglerna.

Ledarna tycker att arbetsmarknadens parter ska komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden, eftersom det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara överenskommelser som gynnar företag, anställda och samhället. Centralt för Ledarna är att balansen mellan parterna upprätthålls. Kompetensutveckling, utökat stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är frågor som är centrala för Ledarnas medlemmar.

Regeringen har nu tagit emot betänkandet SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt.

Av januariöverenskommelsen framgår att detta utredningsförslag inte kommer genomföras om parterna istället kommer överens om hur las ska reformeras. Parternas överenskommelse ska innebära ökad flexibilitet för företagen, samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas. Förhandlingar pågår för privat sektor mellan PTK, där Ledarna ingår, LO och Svenskt Näringsliv för att hitta en sådan överenskommelse.

Förhandlingarna omfattar fler frågor än de som den statliga utredningen hanterat och där viktiga frågor för Ledarna är kompetensutveckling och trygghet vid omställning.

I december 2019 enades PTK, LO och Svenskt Näringsliv om en avsiktsförklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet.