Fler nyheter
Nyhet 14 januari 2021

Ledarna i samtal med Eva Nordmark om hemarbete

Hur kan chefer bidra till ökat hemarbete, minskad smittspridning och samtidigt ta sitt arbetsmiljöansvar? Vilka är utmaningarna? Och hur kan Ledarna bidra i det långsiktiga arbetet med en ny arbetsmiljöstrategi? Det var några av de frågor som Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller diskuterade med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid ett digitalt möte den 13 januari.
Ledarna i möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Under mötet presenterade Ledarna en färsk undersökning som visar att 40 procent av cheferna jobbar helt eller merparten av tiden hemifrån under pandemin och 60 procent jobbar på arbetsplatsen helt eller merparten av tiden. De som inte arbetar hemifrån hänvisar till att verksamheten inte går att genomföra från hemmet.

– Vi är överens om att chefer ska göra sitt yttersta för att bidra till ökat hemarbete och om det inte är möjligt, säkerställa att det går att hålla avstånd på arbetsplatsen. Vi lyfte även betydelsen av chefernas egen arbetsmiljö så att de får rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Särskilt vad avser god relation till närmaste chef, rimlig gruppstorlek och administrativt stöd. Om det är på plats finns förutsättningar för att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa en god arbetsmiljö, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Ledarna kommer att ha en fortsatt dialog med arbetsmarknadsministern kring hemarbete och arbetsmiljöfrågor.

– Ledarna bidrar gärna i diskussionen så att arbetsmiljöreglerna blir tydliga och begripliga. Som chef ska man veta när man har tagit sitt arbetsmiljöansvar. Så länge reglerna är otydliga är det inte rimligt med individuellt straffansvar, avslutar Andreas Miller.

Närvarande på mötet var även Jennie Zetterström, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern, Mika Metso, politiskt sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna, Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna samt Joakim Pettersson, chef Samhälle & Utredning på Ledarna.