Fler nyheter
Nyhet 1 november 2021

Ledarna inom staten – ny branschförening i Ledarna

Som medlem i Ledarna är du också medlem i en av våra branschföreningar. För att bättre spegla medlemmarnas behov startar nu den nya föreningen Ledarna inom staten.
Susanne Andersson, ordförande Ledarna inom staten. Foto: Linn Maddern.

Ledarna inom staten är en av de 19 branschföreningar som driver frågor specifikt utifrån ledarskapets förutsättningar och utmaningar i olika branscher. Föreningen är också din demokratiska möjlighet att som medlem påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Den nya föreningen riktar sig till statsanställda medlemmar.

Ledarna inom staten i korthet

  • Samlar drygt 2 000 chefer som är statligt anställda.
  • Arbetar med branschbevakning och genom nätverk och seminarier erbjuds tillfällen till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor som har liknande branschintressen.
  • Är verksam från och med 1 oktober 2021.
  • Ordförande för branschföreningen är Susanne Andersson.