Fler nyheter
Nyhet 19 mars 2020

Ledarna tecknar avtal om korttidsarbete med Svenskt Näringsliv

Ledarna har kommit överens om ett centralt avtal rörande korttidsarbete med Svenskt Näringsliv. Avtalet berör uppskattningsvis 70 000 av Ledarnas chefsmedlemmar i privat sektor.

Avtalet utgår från den lagstiftning om korttidsarbete som regeringen presenterade i veckan, det centrala avtalet är en förutsättning för att lagstiftningen ska kunna tillämpas av företagen. I praktiken innebär det att arbetsgivarens lönekostnader kan minskas med hälften, samtidigt som arbetstagaren får ut 90 procent av lönen.

– Detta är ett viktigt avtal för våra chefsmedlemmar, därför är jag glad att vi fick det på plats så snabbt. Vi befinner oss i ett kritiskt läge där alla parter på arbetsmarknaden, tillsammans med staten, behöver ta ett stort ansvar. Med ett centralt avtal i hamn finns en av grundförutsättningarna för arbetsgivare att ansöka om korttidsarbete på plats, säger Helena Hedlund, Ledarnas förhandlingschef.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl säger att ”korttidsarbete kommer göra att färre förlorar jobbet och att färre företag slås ut i den här krisen”.

Ansökan om korttidsarbete görs av arbetsgivaren hos Tillväxtverket från och med den 7 april. Stöd kan dock fås från och med den 16 mars.