Fler nyheter
Nyhet 19 februari 2019

Ledarna tillsätter extern utredning

För att förstärka översynsarbetet som påbörjades i juni 2018 i syfte att förändra den generösa kultur som rått, tillsätter nu Ledarna en utredning med en extern revisions- och rådgivningsbyrå.

– Jag gick till val som ordförande för Ledarna bland annat för att åstadkomma förändring och förnyelse, säger Andreas Miller, och för att göra det arbetet grundligt vill jag också få en extern part som genomlyser organisationen.

Uppgiften för revisions- och rådgivningsbyrån kommer bland annat att omfatta en inventering av kvitton, regelverk, policies och villkor. Den ska också ta fram en plan för nödvändiga åtgärder framåt.

– Vi ska bygga en kultur och en organisation som ligger i takt med tiden, säger Andreas Miller.

Ledarna har interna och externa revisorer som löpande granskar verksamheten, och dessa kommer att fortsätta sitt arbete framåt.

När resultatet finns kommer Ledarna att presentera åtgärderna såväl internt som externt.