Fler nyheter
Nyhet 7 juni 2021

Ledarna välkomnar det nya förslaget om trygghetsöverenskommelsen

I dag presenterade regeringen sitt utredningsförslag med anledningen av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Förslaget innebär en historisk förändring och den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

För Ledarna och PTK är det mycket positivt att vi tagit stora steg mot att genomföra en viktig reform på svensk arbetsmarknad. Nu finns ett lagförslag som vilar på överenskommelsen mellan parterna och som tillsammans med huvudavtalet kommer att ge Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd.

– Ledarna välkomnar regeringens utredningsförslag, det här är en viktig uppgörelse för framtidens arbetsmarknad. Den ger utrymme för ökad flexibilitet och trygghet. För oss på Ledarna är satsningarna på kompetensutveckling extra viktig. Vi står inför en omställning där kompetenser behöver utvecklas och nya måste till. Det här förslaget gör det möjligt att både stärka sin kompetens för det jobb man har, men också för det jobb man vill ha i framtiden. Anställningstryggheten ligger i att vara anställningsbar. Överenskommelsen och dess lagförslag innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för chefer, anställda och för de som är mellan jobb, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef på Ledarna.

Att vi har nått så här långt är ett styrkebesked för den svenska modellen. Nu ska förslaget ut på remiss och nästa stora steg är att riksdagen ska anta lagförslagen i sin helhet, vilket är en förutsättning för att parterna ska träffa nytt huvudavtal.

Läs hela PTKs pressmeddelande