Fler nyheter
Avtalsnyhet 29 oktober 2020

Ledarna välkomnar regeringens besked att gå vidare med PTK och Svenskt Näringslivs överenskommelse

Regeringen ställer sig bakom förslagen från arbetsmarknadens parter PTK och Svenskt näringsliv om förändringarna av arbetsrätten, LAS, i stället för utredningen, det uppgav arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på torsdagen.
Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller:

- Vi på Ledarna välkomnar regeringens besked om att de nu väljer att gå vidare med PTK och Svenskt Näringslivs överenskommelse. Det kan lägga grunden för ett regelverk som både ger anställda trygghet och arbetsgivare möjligheter att anpassa och ställa om sin verksamhet. Och det är ett välbehövligt styrkebesked för den svenska partsmodellen.

- Men det är viktigt att poängtera att överenskommelsen ska ses som en helhet. Om förändringarna i LAS rycks ut ur överenskommelsen hotas balansen på arbetsmarknaden. Regeringen kan inte plocka russinen ur kakan och förvänta sig att parterna fortsatt står bakom förslaget. De behöver också komma med tydliga besked om hur de arbetar vidare med de delar som rör omställning, kompetensutveckling och a-kassa, och hur tidplanen för dessa delar ser ut.

Läs mer på:

PTK:s webbplats: Kommentar med anledning av att regeringen vill att förändringarna i arbetsrätten ska utgå från parternas överenskommelse

Chefsblogg.se: PTK:s och Svenskt Näringslivs lösning är bra för Sverige