Fler nyheter
Nyhet 25 maj 2018

Ledarnas Ebba Öhlund ny biträdande generalsekreterare i CEC

När den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers valde sin nya styrelse, tog Ledarnas Ebba Öhlund plats som biträdande generalsekreterare.
Ebba Öhlund, Ledarnas biträdande förbundssekreterare.

Styrelsen valdes under CEC:s kongress, som pågår den 24-25 maj 2018. Förutom ny styrelse, har kongressen också lagt planen för de närmaste tre åren.

– Jag ser fram emot tre utmanande och spännande år. I tider med Brexit och finansiell kris i delar av Europa, är det angeläget att arbeta för att stärka det europeiska ledarskapet, kommenterar Ebba Öhlund.

Ebba Öhlund arbetar som biträdande förbundssekreterare i Ledarna.

Övriga personer i styrelsen:

Ludger Ramme, ordförande
Maxime Legrand, generalsekreterare
Luigi Caprioglio, kassör

Pressmeddelande på CEC:s webbplats: CEC elects new leadership

Fakta om CEC European Managers


För att Ledarna ska kunna påverka villkoren och dina förutsättningar som chef på ett internationellt plan, är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers. Att stärka chefernas status på ett internationellt plan gynnar också svenska chefer.

CEC är en av de sociala parterna på EU-nivå. Det innebär att organisationen är representerad när nya direktiv och ramavtal förhandlas. CEC är också ett formellt remissorgan till EU-kommissionen.

CEC har medlemsorganisationer i de flesta EU-länderna och representerar på så sätt drygt en miljon chefer och andra högre tjänstemän. CEC är chefernas och de högre tjänstemännens talesman gentemot EU-kommissionen och EU-parlamentet.

CEC:s webbplats