Fler nyheter
Nyhet 13 februari 2024

Lokal lönebildning för en flexibel och tillförlitlig lönesättning

Trenden är tydlig: De senaste 30 åren har synen på lönebildning skiftat till ett ökat lokalt inflytande. Vad betyder det för dig som är chef och medlem i Ledarna?

Under de senaste 30 åren har det skett en förändring i synen på lönebildning. Det har varit en tydlig trend mot ett ökat lokalt inflytande. Idag kan löneutrymmet formas helt på lokal nivå, utan central inblandning, för en miljon anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Hur ska du som chef bli lönesatt när din organisation har ett processlöneavtal där lokala förhållanden och ekonomiska förutsättningar tillsammans med en individuell och differentierad lönesättning formar lönenivån?

Lokal lönebildning: Så fungerar det för dig som chef

I podden Chefsrådgivarnas avsnitt Prestation och lön: Hur hänger det ihop resonerar Ledarnas experter kring hur du som chef kan förstå och hantera de möjligheter som kommer med en lokal lönebildning och ett löneavtal som fokuserar på verksamhetsutveckling, måldialog och prestationsbedömning. Ledarskapsutvecklare Anki Udd modererar samtalet, med insikter och råd från chefsrådgivare Per Karseland och lönestrateg Peder Bertilsson.

Individuell och differentierad lönesättning

Idag finns cirka 650 avtal på den svenska arbetsmarknaden och omkring 190 av dem ger möjlighet att lokalt bestämma och forma löneutrymmet och nya löner. Det sker antingen genom överenskommelse mellan lokala parter eller i samtal mellan chef och medarbetare, där individuell och differentierad lönesättning tillämpas.

Ledarna har varit en drivande kraft i förändringsprocessen och är idag central part i ett flertal av dessa löneavtal.

Inte bara lön

För våra organisationer och företag är lönebildningen en grundläggande del i att driva verksamhet och betydelsen sträcker sig bortom de ekonomiska aspekterna. I dagens och på framtidens arbetsmarknad är det viktigt att ha flexibla lönebildningsavtal som främjar produktivitet och chefers och medarbetares engagemang. Den möjligheten har våra Ledaravtal på privat sektor och våra övriga löneavtal inom offentlig och idéburen sektor.

Mer om lön och lönesättning