Fler nyheter
Nyhet 27 februari 2018

Lönerevision: Synliggör dina prestationer under hela året

Många organisationer har lönerevision i början av året och ibland är känslan inför lönesamtalet obekväm. Vad ska den nya lönen baseras på? Vilka förväntningar ska jag ha?
AnnCharlotte Bretan är ledarskapsutvecklare hos Ledarna.

Enligt AnnCharlotte Bretan, Ledarnas expert på lön och ledarskap, handlar det många gånger om att chefer missar att synliggöra sina prestationer, både i avstämningar med sin chef under året, och i lönesamtalet.

Hur mäts din prestation?

Mäts du på mer än resultatmål? Vad är det du ska tillföra för att ha en god löneutveckling? Det är viktigt att du tillsammans med din chef kommer överens om hur just du ska bidra till verksamheten. När omvärlden förändras, ändras även dina förutsättningar och därför är det viktigt att föra en dialog om dina mål och verksamhetens utveckling.

Nyckeln till framgång, menar AnnCharlotte, är att du i dialogen med din chef synliggör dina prestationer som en del i hur ni driver verksamheten. Ha regelbundna avstämningar. De kan vara korta och via e-post om tiden inte räcker till. Frekvensen är viktigare än längden på avstämningarna, för att matcha hastigheten i omvärlden och för att bygga relation.

Samla exempel på ditt ledarskap

Det är viktigt att du som chef mäts på hur du uppnått målen, det är ju en del av poängen. Om du inte har synliggjort hur du utövat ditt ledarskap under året, rekommenderar AnnCharlotte att du lyfter det inför lönesamtalet. Ta upp om du har:

  • Hanterat akuta eller oförutsedda situationer.
  • Stöttat medarbetare och skapat engagemang i arbetsgruppen.
  • Förnyat och förändrat verksamheten.
  • Aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.
  • Tagit ansvar som ligger utanför ditt direkta ansvarsområde för att bidra till helheten.

Genom att kontinuerligt samla på dig exempel från vardagen kan du komma bättre förberedd till lönesamtalet. Men vänta inte till lönesamtalet med att synliggöra vad du gör. Ha regelbundna avstämningar, och använd dem som underlag när du bedömer din egen prestation. Då rustar du dig på bästa sätt.

Mer om lön

Gör Lönekollen. Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer visar hur ligger du till lönemässigt jämfört med andra chefer. Bli medlem i Ledarna och välj bland ännu fler urvalskriterier när du gör Lönekollen. Du får då även tillgång till personlig chefsrådgivning.

Vill du ha tips inför lönesamtalet? Guider, filmer och annat hittar du här.