Fler nyheter
Nyhet 26 februari 2020

Lön: Synliggör dina prestationer under hela året

Många organisationer har lönerevision i början av året och ibland är känslan inför lönesamtalet obekväm. Enligt en färsk undersökning från Ledarna har nära en femtedel av cheferna varken ett riktigt lönesamtal eller ett utvecklingssamtal. Var inte en av dem.
Peder Bertilsson är Ledarnas lönestrateg.

Vill du ha personlig rådgivning om lön? Läs om medlemskap i Ledarna.

Se till att lönesamtal planeras in och att både du och din chef är förberedda när det är dags. Viktigast av allt är att komma ihåg att lön inte bara ska vara på agendan en gång per år, utan finnas närvarande i arbetet året om.

Vad ska den nya lönen baseras på? Vilka förväntningar ska jag ha? Enligt Peder Bertilsson, Ledarnas expert på lön, handlar det många gånger om att chefer missar att synliggöra sina prestationer, både i avstämningar med sin chef under året, och i lönesamtalet.

Hur mäts din prestation?

Mäts du på mer än resultatmål? Vad är det du ska tillföra för att ha en god löneutveckling? Det är viktigt att du tillsammans med din chef kommer överens om hur just du ska bidra till verksamheten. När omvärlden förändras, ändras även dina förutsättningar och därför är det viktigt att föra en dialog om dina mål och verksamhetens utveckling.

Nyckeln till framgång, menar Peder Bertilsson, är att du i dialogen med din chef synliggör dina prestationer som en del i hur ni driver verksamheten. Ha regelbundna avstämningar. De kan vara korta och via e-post om tiden inte räcker till. Frekvensen är viktigare än längden på avstämningarna, för att matcha hastigheten i omvärlden och för att bygga relation.

Samla exempel på ditt ledarskap

Det är viktigt att du som chef mäts på hur du uppnått målen, det är ju en del av poängen. Om du inte har synliggjort hur du utövat ditt ledarskap under året, rekommenderar Peder Bertilsson att du lyfter det inför lönesamtalet. Ta upp om du har:

  • Hanterat akuta eller oförutsedda situationer.
  • Stöttat medarbetare och skapat engagemang i arbetsgruppen.
  • Förnyat eller förändrat verksamheten.
  • Aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.
  • Tagit ansvar som ligger utanför ditt direkta ansvarsområde för att bidra till helheten.

Genom att kontinuerligt samla på dig exempel från vardagen kan du komma bättre förberedd till lönesamtalet.

Men vänta inte till lönesamtalet med att synliggöra vad du gör. Använd avstämningar i vardagen som underlag när du bedömer din egen prestation. Då rustar du dig på bästa sätt.

Mer om lön

Vill du ha tips inför lönesamtalet? Guider, filmer och annat hittar du här.

Hos oss blir du en bättre chef

Ledarna är Sveriges chefs­organisation med fler än 100 000 aktiva chefs­medlemmar. I ditt medlemskap ingår mängder av tjänster, bland annat:

  • Inkomstförsäkring
  • Kurser & seminarier
  • Personlig chefsrådgivning
  • Karriärrådgivning