Fler nyheter
Nyhet 12 april 2019

Medlem frias från avtalsbrott

Ledarnas förbundsjurister har bistått en medlem i ett skiljeförfarande som utföll till medlemmens fördel. Dom meddelades i mitten av mars 2019.

Ledarnas medlem var vd på ett bolag när han blev uppsagd. I samband med uppsägningen skickade han två handlingar till sin privata e-postadress.

Bolaget menade att medlemmen därmed bröt mot en omfattande sekretessklausul i anställningsavtalet. De påkallade därför ett skiljeförfarande, och begärde att den vitesklausul som fanns i anställningsavtalet skulle tillämpas. Medlemmen skulle därmed betala totalt 24 månadslöner i vite.

Skiljenämnden hade främst att ta ställning till om medlemmen brutit mot bestämmelsen att "inte för tredje man avslöja eller för egen räkning direkt eller indirekt utnyttja" hemligheter eller konfidentiell information.

Skiljenämnden fann att det inte var visat att medlemmen röjt information till någon annan. Den bedömde också att medlemmen inte kunde anses ha "utnyttjat" information, eftersom innebörden av verbet utnyttja – enligt den betydelse som ordet har enligt Svenska Akademiens ordlista – inte uppfylldes när han skickade e-postmeddelandet. Avtalet skulle i så fall ha behövt vara tydligare utformat.

Medlemmen ansågs alltså inte ha brutit mot avtalets sekretessbestämmelse. Bolaget förpliktades att betala för skiljeförfarandet och Ledarnas rättegångskostnader.

Ombud var förbundsjurist Niklas Gokall, biträdd av förbundsjurist Ellen Hall.