Fler nyheter
Nyhet 20 december 2021

Mentorskapsprogram skapar social hållbarhet

Nästan 300 personer sökte till Ledarnas och NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs mentorskapsprogram. 30 par matchades till programmet som drog i gång i augusti. Vi har träffat ett av paren, Johanna Lindell och Göran Widolf.
Johanna Lindell och Göran Widolf är adept och mentor.

Ledarnas samarbete med NMC ska bidra till att öka förändringstakten i omställningen till ett hållbart samhälle. Mentorskapsprogrammet syftar till att maxa nyttan för deltagarna genom att ha fokus på både ledarskaps- och hållbarhetsfrågor. Adepterna stärker sina kunskaper inom hållbarhetsområdet och mentorerna delar med sig av kunskap inom ledarskap och förändringsledning.

Utvecklande även för mentorn

Göran Widolf är en av mentorerna. Till vardags är han produktionschef på Dustcontrol som tillverkar mobila och fasta stoftavskiljare och luftrenare. Ledarskap och förändringsledning är viktigt för honom och som mentor vill han få andra att växa. Han har även föreläst på KTH om hållbart ledarskap.

– Jag har haft egna mentorer under min karriär och tyckt att det har varit värdefullt, men aldrig tänkt på att bli det själv. När Ledarnas erbjudande dök upp blev jag intresserad men tvekade först, helt enligt jantelagen, inte ska väl jag, liksom. Men jag ville utmana mig att tänka till kring mitt eget ledarskap och samtidigt hjälpa någon annan med kunskap, så efter lite betänketid anmälde jag mig och det har jag inte ångrat, säger Göran.

Johanna Lindell är Görans adept och även hon har tidigare erfarenhet av att vara med i mentorskapsprogram, bland annat ett mentorsprogram för kvinnor inom tech. Idag pluggar hon hr i Uppsala men har tidigare haft olika chefsroller inom telecom och försäljning.

– Jag har goda erfarenheter av mentorsprogram där jag fått massor av bra kunskap och ett antal verktyg som adept som jag haft mycket nytta av, så när den här chansen dök upp blev jag nyfiken. Framför allt ville jag lära mig mer om hållbart ledarskap, säger Johanna.

Trots att paret vid en första anblick inte har särskilt mycket gemensamt och kommer från vitt skilda branscher har de hittat en mängd gemensamma punkter där de kan dela erfarenheter kring hållbart ledarskap.

Olika men ändå lika

Johanna säger att det har varit intressant och lärorikt att höra om Görans verksamhet och hur den fungerar i praktiken. Mycket som de talar om kan översättas till det hon studerar idag vilket har gett henne viktiga insikter.

Både Göran och Johanna rekommenderar andra att hoppa på ett mentorskapsprogram om chansen ges.

– Även om Göran och jag skiljer oss åt på alla sätt och vis – vi är oerhört olika – så har vi i våra samtal märkt att vi har gemensamma punkter där vi verkligen lär av varandra. Det är i våra övergripande diskussioner som jag har fått en bredare och djupare förståelse för ledarskapet kopplat till hållbarhet. Det är lyxigt att få tid att reflektera tillsammans med en erfaren ledare, det är mycket utvecklande, säger Johanna.

– Att vara mentor är ju otroligt utvecklande, det känns nästan lite egoistiskt, säger Göran med ett skratt. Men för mig har det varit nyttigt att tänka igenom mitt eget ledarskap och hur jag jobbar, och om det sen kan hjälpa någon annan är ju det kalas, avslutar han.

Om Ledarna och NMC

Ledarnas samarbete med NMC ska bidra till att öka förändringstakten i omställningen till ett hållbart samhälle. Ledarnas 95 000 medlemmar är ambassadörer som både kan och vill påverka. Mentorskapsprogrammet syftar till att maximera nyttan för deltagarna genom att ha fokus på både ledarskaps- och hållbarhetsfrågor. Adepterna stärker sina kunskaper inom hållbarhetsområdet och mentorerna delar med sig av kunskap inom ledarskap och förändringsledning.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är ett branschöverskridande nätverk och en mötesplats för omkring 200 företag och organisationer. I nätverket delas kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv.