Fler nyheter
Nyhet 24 oktober 2022

Nominera till priset Sveriges bästa hållbarhetschef

Nominera till utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef. Priset tilldelas en hållbarhetschef i näringslivet för att inspirera, motivera samt stärka hållbarhetschefens viktiga roll.

Ledarna samarbetar med Aktuell hållbarhet kring utmärkelsen. Nu kan du vara med och nominera Sveriges bästa hållbarhetschef. Är det din chef? Eller någon annan chef du känner till? Eller kanske du själv?

Läs mer och nominera

Deadline för nominering är måndag 31 oktober 2022.

För andra året sitter Ledarna med i juryn som ska utvärdera kandidaterna utifrån följande kriterier:

Åstadkommen affärsnytta

Hur personen har bidragit till hållbar affärsutveckling på ett såväl strategiskt som operativt sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya hållbara affärsmodeller genom att skapa nya sätt att sälja produkter och tjänster.

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Vilken övergripande effekt och betydelse har arbetet haft ur ett hållbarhetsperspektiv? Har insatserna kanske till och med drivit delar eller till och med hela marknaden i mer hållbar riktning?

Ledarskap

En förutsättning för att åstadkomma resultat är ledarskap, såväl internt som externt. Att driva omställning handlar mycket om att få med sig medarbetare, ledningsgrupp och styrelse samt externa intressenter som leverantörer och kunder.

Innovation och nytänkande

Den fjärde parametern fokuserar på personens innovationsförmåga och nytänkande. Hur unika är de åstadkomna lösningarna? Har andra aktörer, exempelvis kunder eller konkurrenter, inspirerats av initiativen?

Sveriges bästa hållbarhetschefer genom tiderna

  • Andreas Follér, Scania
  • Kaj Török, Max Burgers
  • Anna Denell, Vasakronan
  • Louise König, Coop
  • Claes Johansson, Lantmännen
  • Lena Hök, Folksam
  • Charlotta Szczepanowski, Coop