Fler nyheter
Nyhet 10 oktober 2023

Nominera till priset Sveriges bästa hållbarhetschef

Nu kan du nominera till utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef. Priset tilldelas en hållbarhetschef i näringslivet för att inspirera, motivera och stärka chefens viktiga roll.

Sista dag för nominering var 20 oktober 2023.

Ledarna samarbetar med Aktuell hållbarhet kring utmärkelsen. Nu kan du vara med och nominera Sveriges bästa hållbarhetschef. Är det din chef? Eller någon annan chef du känner till? Eller kanske du själv.

För tredje året i rad sitter Ledarna med i juryn som ska utvärdera kandidaterna utifrån följande kriterier:

Åstadkommen affärsnytta

Hur personen har bidragit till hållbar affärsutveckling på ett såväl strategiskt som operativt sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya hållbara affärsmodeller genom att skapa nya sätt att sälja produkter och tjänster.

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Vilken övergripande effekt och betydelse har arbetet haft ur ett hållbarhetsperspektiv? Har insatserna kanske till och med drivit delar eller till och med hela marknaden i mer hållbar riktning?

Ledarskap

En förutsättning för att åstadkomma resultat är ledarskap, såväl internt som externt. Att driva omställning handlar mycket om att få med sig medarbetare, ledningsgrupp och styrelse samt externa intressenter som leverantörer och kunder.

Innovation och nytänkande

Den fjärde parametern fokuserar på personens innovationsförmåga och nytänkande. Hur unika är de åstadkomna lösningarna? Har andra aktörer, exempelvis kunder eller konkurrenter, inspirerats av initiativen?

Sveriges bästa hållbarhetschefer genom tiderna

  • Åsa Domeij, Axfood
  • Andreas Follér, Scania
  • Kaj Török, Max Burgers
  • Anna Denell, Vasakronan
  • Louise König, Coop
  • Claes Johansson, Lantmännen
  • Lena Hök, Folksam
  • Charlotta Szczepanowski, Coop