Fler nyheter
Nyhet 27 februari 2019

Nu påbörjas genomlysningen av Ledarna

Som vi informerat om tidigare har Ledarna beslutat att tillsätta en genomlysning med en extern revisions- och rådgivningsbyrå. På ett extrainsatt möte har nu Ledarnas förbundsstyrelse formellt fattat beslut om när och hur genomlysningen av Ledarnas verksamhet ska ske.

Ett översynsarbete för att förändra den otidsenliga kultur som funnits inom delar av Ledarna påbörjades när Andreas Miller tillträdde som ordförande i juni 2018. Nu tar vi nästa steg genom att anlita en extern revisionsbyrå, KPMG.

Vad ingår i genomlysningsuppdraget?

KPMG:s uppdrag är att granska bland annat representation, resor, avtal och villkor inklusive skattepliktiga förmåner, inköps- och leverantörsrelationer samt intressekonflikter. I granskningen ingår även information och utbildning angående Ledarnas regelverk, policies, avtal och processer.

Hur går det till?

Revisionsbyrån kommer att genomföra intervjuer med olika målgrupper och nyckelpersoner. De går också igenom befintliga regelverk, policies och avtal och utför tester för att kontrollera om etablerade processer efterlevs. Dessutom granskar de exempelvis kvitton från resor och konferenser.

När ska genomlysningen vara klar?

Resultatet presenteras för förbundsstyrelsen vecka 15, och därefter för medarbetare och medlemmar.

Vad gör Ledarna under tiden?

Den närmaste tiden pågår möten och samtal med vår demokratiorganisation. Under vecka 10 hålls ett extrainsatt förbundsråd där samtliga av Ledarnas branschföreningar och medlemmar är representerade. Därefter sammanträder Ledarnas förbundsstyrelse igen i mitten av mars. Förändringar till följd av genomlysningen genomförs när den är avslutad.

Om du vill komma i kontakt med oss, gör du det enklast via vårt kontaktformulär.

Media hänvisas till Ledarnas pressjour.