Fler nyheter
Nyhet 3 oktober 2023

Nu startar Arbetsmiljöverket inspektion av mindre företag

Med start i oktober genomför Arbetsmiljöverket inspektioner av mindre företag. Syftet är att kontrollera att arbetsgivare lever upp till arbetsmiljöreglerna och att sprida information.

I fokus för inspektionerna, som pågår fram till och med mars 2024, står relativt nystartade mindre företag med 1–49 anställda. Arbetsmiljöverket besöker företagen för att informera om det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilka regler som gäller och skyldigheten att följa reglerna.

Målet är att företag ska påbörja sitt arbetsmiljöarbete genom att tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Om ni redan är i gång, hjälper Arbetsmiljöverket er att komma vidare.

Var förberedd

Se inspektionen som en möjlighet att få bättre koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns möjlighet att ställa frågor och att be om konkreta råd. Kom ihåg att även chefer omfattas av reglerna kring arbetsmiljö och att chefens arbetsmiljö ska tas med i skyddsronder och riskanalyser inför förändringar.

Mer om arbetsmiljöinspektionerna

Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du mer information om inspektionerna