Fler nyheter
Nyhet 16 december 2019

Ny rapport om att vara chef i Europa

Chefer möter alltmer komplexa utmaningar, stress och miljöpåverkan. Detta enligt en rapport som den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers, där Ledarna ingår, tagit fram.
Ny rapport från CEC European Managers.

För att lyckas med en hållbar ekonomi behöver vi investera i hållbart ledarskap, förbättrade arbetsförhållanden och professionell ledning.

– Chefer runtom i Europa är innovativa, kvalificerade och driver nödvändiga förändringar. För många har dock chefskapet som profession blivit mindre attraktivt. För att rekrytera nya chefer och lösa dagens problem behöver vi ett nytt chefskap för 2000-talet, säger Ludger Ramme, ordförande i CEC.

Läs mer om undersökningen och hela rapportenpå CEC:s webbplats.