Fler nyheter
Nyhet 25 maj 2020

Ny samtalsserie: Miller möter ledare i pandemikrisen

I ljuset av coronapandemin intervjuar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller företrädare för Ledarnas olika branschföreningar. Välkommen till en samtalsserie om ledarskap i och efter krisen.
Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller möter ledare i pandemikrisen.

Samtalen resulterar i en text som publiceras på Ledarnas blogg chefsblogg.se och i de flesta fall även en film där du kan höra diskussionen. Det finns sju intervjuer med företrädare för lika många branscher:

 • Vård & omsorg: Ledarskapet är mer viktigt än någonsin
  Under coronakrisen är situationen inom sjukvården och äldreomsorgen i fokus. Hur är det att vara chef under pandemin och hur skapar man ett hållbart ledarskap i en stressig arbetsmiljö där svåra etiska ställningstaganden måste göras varje dag? Det handlar om tillit, närvaro, kommunikation och pedagogik, säger Jenny Wibacke, ordförande i branschföreningen Vård & Omsorg (LiVO) inom Ledarna och områdeschef på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.
 • Teknik & motor: Stor oro över risken att förlora jobbet
  Fordonsindustrin är en viktig livsnerv i svensk ekonomi, men tillverkningen hos de stora bil- och lastbilstillverkarna och deras många leverantörer och underleverantörer är pausad tills vidare. Krisen blir djupare ju längre den pågår. För varje dag som går utan produktion riskerar fler företag att gå i konkurs och personalen förlora sina jobb. Återhämtningen tar tid. Att snabbstarta verksamhet som legat ner i veckor från noll till hundra går inte på en dag, berättar Erica Permeklev, ordförande för Ledarna Teknik & Motor.
 • Handeln: Uthålligt ledarskap är viktigaste utmaningen i krisen 
  Handeln har påverkats på väldigt olika sätt i krisen. I dagligvaruhandeln har efterfrågan av varor ökat kraftigt, samtidigt som nischbutiker tappat nästan alla sina kunder och tvingas i konkurs. Därför har chefer i handeln en mycket utsatt position och hög arbetsbelastning. Att dela på ansvaret mellan chefer, planera för en långvarig kris och se till att få återhämtning, dygnsvila, är nödvändigt för att man som chef ska hålla i längden, säger Johan Videkorp, ordförande för Ledarna inom Handeln.
 • Kost & näring: Kommunikation är vår största utmaning under krisen
  Kostcheferna på kommuner och i regioner har organiserat både tillagning och distribution av mat till sina verksamheter på olika sätt. En gemensam utmaning är att kommunicera på rätt sätt med medarbetarna. Kommunikation är min svåraste utmaning som ledare under pandemin, säger Marianne Backrud-Hagberg, verksamhetschef på Nyköpings kommun och ordförande för branschföreningen Kost & Näring.
 • Idéburen sektor: Vi försöker ställa om verksamhet, men inte ställa in
  Civilsamhället har drabbats hårt av krisen, vilket leder till nya utmaningar för ledarskapet: Att leda på distans är den stora utmaningen i pandemin när vi ställer om verksamheten. Löpande kommunikation är A och O för en chef i den här krissituationen med distansarbete. Vi i civilsamhället har också blivit digitala på ett sätt som vi inte planerat för och på kort tid, säger Stina Nordström, generalsekreterare på Reumatikerförbundet och ordförande i branschföreningen Ledarna inom idéburen sektor.
 • Livsmedelsbranschen: Kommunikationen är viktigast i ledarskapet
  Viktigast som chef och förtroendevald är att ha en bra inställning, dialog och kommunikation mellan cheferna och med medarbetarna. Det gäller att ta medarbetarnas oro på allvar och ha respekt för den. Det gäller också att inse allvaret i situationen, även om man inte själv drabbas direkt av pandemin, säger Håkan Blomqvist, ordförande för Ledarna inom Livsmedelsbranschen.
 • Byggbranschen: Den största utmaningen i ledarskapet är att leda digitalt
  Arbetet via distans innebär nya utmaningar för ledarskapet eftersom det finns få chefer inom byggbranschen som har erfarenhet från att leda i lågkonjunktur. Jag tycker det är både bra och dåligt att leda på distans. Det är svårt att kunna hantera den stora oro och osäkerhet som många medarbetare känner, men inte vill ge uttryck för på gemensamma möten, säger Kajsa Hessel, regionchef för Swecos installationskonsulter i Stockholm och ordförande för branschföreningen Byggcheferna.