Fler nyheter
Nyhet 26 november 2019

Nya Karolinska och ledarskapet – filmad diskussion

Vilken betydelse har ledarskap, eller brist på ledarskap, vid en omfattande omdaning som födelsen av Nya Karolinska sjukhuset (NKS)? För att försöka förstå och dra lärdomar, bjöd Ledarna in till en diskussion. Filmen från seminariet ser du här.

Samtalet kretsade kring det politiska ledarskapet, sjukhusledningens ledarskap och konsulternas informella ledarskap och hur det påverkade utvecklingen av Nya Karolinska sjukhuset.

DN-journalisterna Anna Gustavsson och Lisa Röstlund, som skrivit boken Konsulterna – Kampen om Karolinska, inledde seminariet med att beskriva sin bild efter intervjuer med cirka 250 anställda och andra berörda.

Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör på NKS, kunde med sitt perspektiv inifrån ge en värdefull nyansering av processen. Övriga deltagare var Karin Båtelson, sjukhusläkarnas ordförande samt 1:e vice ordförande i Läkarförbundet, Andreas Werr, professor i företagsekonomi vid handelshögskolan, samt Anki Udd, ledarskapsutvecklare hos Ledarna. Samtalsledare var Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Det blev väldigt tydligt att en större involvering av medarbetare, ett tydligare varför och ett bättre förankrat hur hade kunnat förhindra många av de problem som uppstod på vägen. Det blev också tydligt att Karolinskas ledning ville lite för mycket förändring samtidigt, när en ny organisation, ett nytt sjukhus och ett nytt uppdrag skulle införas samtidigt.

Om seminariet

Det här seminariet är det första av en serie samtal där Ledarna lyfter aktuella samhällsfrågor ur ett ledarskapsperspektiv. Håll utkik på ledarna.se och våra sociala medier.