Fler nyheter
Nyhet 25 maj 2018

Om GDPR: Så hanterar vi dina personuppgifter

All hantering av uppgifter och data som kan kopplas till dig som person, hanterar vi med stöd av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Nu har den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, börjat gälla. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter. Det kan handla om att fullgöra åtaganden gentemot dig, marknadsföra våra tjänster eller för statistik.

Undrar du hur vi hanterar dina personuppgifter? På våra sidor om Personuppgifter och dataskydd läser du information som riktar sig både till dig som är medlem och till alla andra.