Fler nyheter
Nyhet 27 april 2023

Översikt: Allt du behöver för att jobba med arbetsmiljön

ARBETSMILJÖDAGEN. Letar du information om arbetsmiljö? Förutom det du kan läsa här på ledarna.se finns det många andra bra källor till kunskap inom arbetsmiljöområdet.

Här har vi sammanställt länkar till information hos samarbetspartners och myndigheter, tips och verktyg inom området arbetsmiljö generellt och chefens egen arbetsmiljö.

Prevent (privat sektor)

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, PTK – där Ledarna är en av parterna – och LO. Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Arbetet görs tillsammans med fackförbund och arbetsgivare. På Prevents webbplats hittar du kurser, webbinarier, checklistor, branschinformation och annat.

PTK (privat sektor)

PTK är en samverkansorganisation som arbetar på uppdrag av 25 svenska fackförbund och Ledarna är en av parterna. Ett av PTK:s uppdrag är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän. Läs mer på ptk.se eller kika på aktuella länkar nedan.

Partsrådet (statlig sektor)

Partsrådet erbjuder stöd till arbetsgivare och fack inom statlig verksamhet. Här tas verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling fram i samarbete mellan de centrala parterna inom Arbetsgivarverket, Saco-S, Seko och OFR där Ledarna är part.

Suntarbetsliv (kommunal och regional sektor)

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna, där Ledarna är en av parterna. Arbetet görs tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

OFR (offentlig sektor)

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, är en förhandlingsorganisation som arbetar på uppdrag av fjorton fackförbund inom offentlig sektor. Ledarna är en av parterna. Ett av OFR:s uppdrag är att arbeta med frågor rörande prevention, rehabilitering och trygghet inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöverket (myndighet)

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. De tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Film: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete för alla arbetsgivare.

Mynak (myndighet)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en statlig myndighet och ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Afa försäkring (kollektivavtalade försäkringar)

Afa försäkring ägs av arbetsmarknadens parter, där Ledarna är en av parterna, och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkras anställda inom privat sektor, kommuner och regioner. Nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige omfattas av minst en av dessa försäkringar.