Fler nyheter
Nyhet 27 oktober 2022

Översikt: Allt du behöver för att jobba med arbetsmiljön

ARBETSMILJÖVECKAN. Letar du information om arbetsmiljö? Förutom det du kan läsa här på webbplatsen finns det många andra bra källor till kunskap inom arbetsmiljöområdet.

Här har vi sammanställt länkar till information hos samarbetspartners och myndigheter, tips och verktyg inom området arbetsmiljö generellt och chefens egen arbetsmiljö.

Prevent (privat sektor)

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, PTK – där Ledarna är en av parterna – och LO. Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Arbetet görs tillsammans med fackförbund och arbetsgivare.

PTK (privat sektor)

PTK är en samverkansorganisation som arbetar på uppdrag av 25 svenska fackförbund och Ledarna är en av parterna. Ett av PTK:s uppdrag är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän. Läs mer på ptk.se eller kika på aktuella länkar nedan.

Partsrådet (statlig sektor)

Partsrådet erbjuder stöd till arbetsgivare och fack inom statlig verksamhet. Här tas verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling fram i samarbete mellan de centrala parterna inom Arbetsgivarverket, Saco-S, Seko och OFR där Ledarna är part.

SKR (offentlig sektor)

Sveriges kommuner och regioner är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Suntarbetsliv (offentlig sektor)

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna, där Ledarna är en av parterna. Arbetet görs tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

OFR (offentlig sektor)

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, är en förhandlingsorganisation som arbetar på uppdrag av fjorton fackförbund inom offentlig sektor. Ledarna är en av parterna. Ett av OFR:s uppdrag är att arbeta med frågor rörande prevention, rehabilitering och trygghet inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöverket (myndighet)

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. De tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Film: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete för alla arbetsgivare.

Mynak (myndighet)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en statlig myndighet och ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Afa försäkring (kollektivavtalade försäkringar)

Afa försäkring ägs av arbetsmarknadens parter, där Ledarna är en av parterna, och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkras anställda inom privat sektor, kommuner och regioner. Nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige omfattas av minst en av dessa försäkringar.


Om arbetsmiljöveckan

I oktober varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan. På Ledarna passar vi på att lyfta chefens arbetsmiljö och varför det är en viktig fråga.

Under veckan publicerar vi en nyhet per dag där du som chef får kunskapspåfyllning, stöd och verktyg.

Vi jobbar för att chefer ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

Som medlem har du tillgång till ett brett utbud av kurser, utbildningar och webbinarier för chefer.

Välkommen till en vecka full med kunskap, tips och inspiration inom arbetsmiljö!

Alla artiklar under arbetsmiljöveckan