Fler nyheter
Nyhet 8 september 2021

På distans helt eller delvis? Prata om det

Hur ska ni ha det på arbetsplatsen framöver? Vad passar organisationen och medarbetarna? Använd diskussionsunderlaget från Suntarbetsliv som stöd när ni pratar om hur ert nya normala ska se ut.
Arbeta hemifrån eller på arbetsplatsen?

För de som arbetat hemifrån under pandemin är det hög tid att fundera kring hur det nya normala ska se ut. Ska alla tillbaka till arbetsplatsen igen eller kommer vardagen se annorlunda ut jämfört med före pandemin?

Suntarbetsliv har tagit fram ett diskussionsunderlag som är ett stöd i processen. Utgå från verksamhetens mål och uppdrag och vad som är möjligt. Kom ihåg alla perspektiv i samtalet, verksamhetens, medarbetares och chefers perspektiv. Gör en riskbedömning och följ upp hur lösningen fungerar hos er. Och självklart kan ni ändra arbetssätt om behovet uppstår.

Här hittar du diskussionunderlag med frågeställningar och forskning

Läs mer om bland annat arbete på distans på våra sidor om Arbetsmiljö.