Fler nyheter
Nyhet 12 juni 2020

Rapport för stöd i de fortsatta förhandlingarna om anställningstrygghet

Idag presenterade PTK, där Ledarna ingår, en rapport som är ett viktigt underlag i de fortsatta förhandlingarna om anställningstrygghet. Rapporten presenterades tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv.

Kompetensutveckling, utökat stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är centrala frågor för Ledarnas medlemmar. De är också avgörande beståndsdelar i förhandlingarna om anställningstrygghet där Ledarna, genom PTK, deltar.

Sedan förra året har PTK, LO och Svenskt Näringsliv förhandlat kring anställningsskydd och omställning. I december 2019 enades man om en avsiktsförklaring och utifrån den tillsattes tre arbetsgrupper, med uppdrag att utreda frågor kring anställningsskyddsregler, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring. Grupperna har arbetat självständigt under våren och har nu lämnat sina rapporter till parterna.

Parterna har antagit ett brett perspektiv på frågan om anställningstrygghet, en fråga som innehåller betydligt mer än bara lagen om anställningsskydd.

Rapporten behandlar:

  • Anställningsskyddsregler (Erland Olausons arbetsgrupp)
  • Ett förstärkt system för omställning (Cecilia Fahlbergs arbetsgrupp)
  • Kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (Anders Ferbes arbetsgrupp)

Rapporten blir nu ett viktigt underlag i de fortsatta förhandlingarna. Läs rapporten hos PTK.

Ledarna anser att arbetsmarknadens parter ska förhandla och komma överens om viktiga spelregler på arbetsmarknaden. Det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara överenskommelser som gynnar företag, anställda och samhället. Det är därför viktigt att förhandlingarna, bland annat genom den nu presenterade rapporten, får goda förutsättningar när de återupptas i augusti. Förhandlingarna ska vara klara i slutet av september.