Fler nyheter
Nyhet 28 november 2023

Så skapar du en digital arbetsmiljö i balans

Hur har ni det med den digitala arbetsplatsen? Nu finns stöd och verktyg för att utveckla mer hållbara arbetssätt.

Det är Prevent som samlat en kunskapsbank där du hittar verktyg och stöd när du ska utveckla arbetsmiljön i det digitala landskapet. Har ni till exempel gjort en riskbedömning av distansarbetsplatsen? Har du koll på vikten av mikropauser under dagen? Eller visste du att kognitiv ergonomi handlar om att göra arbetsmiljön hjärnvänlig, så att du minskar risken att göra fel, tappar fokus och blanda ihop saker?

I Prevents guide finns de här rubrikerna:

  • Allt du behöver veta om en hjärnvänlig arbetsmiljö
  • Att lyckas med den hybrida arbetsplatsen
  • Rörelse och variation på jobbet – så viktigt är det
  • Så ser ni till att ni har rätt it-system för rätt funktion
  • Bra arbetsmiljö även när du jobbar på distans
  • Lugnare lunch med god digital arbetsmiljö

På ett överskådligt sätt får du information, tips, checklistor och forskning som gör det enkelt att stämma av och jobba vidare med arbetsmiljön.

Till Digitala arbetssätt i balans hos Prevent.