Fler nyheter
Nyhet 27 juni 2022

Så skapar du stabilitet och framgång i en rörlig värld

Ylva M Andersson har varit ledare i många år och lett genomgripande förändringar inom mediebranschen. – Förvirringen och oron är stor. Många letar efter något att ”hålla sig i” när allt hela tiden är rörigt, säger hon.
Ylva M Andersson. Foto: Sören Håkanlind.

Idag är Ylva M Andersson professionell coach och stöttar chefer i olika branscher att leda sig själva och sina organisationer genom turbulens och ständig förändring. Hon träffar chefer och ledare varje dag. De kommer från olika branscher, har olika ansvar, olika stora personalgrupper och befinner sig på olika platser i landet och i världen.

Ändå har de samma utmaningar. Och frågan om var vi kan hitta stabilitet när allt är så instabilt återkommer.

– Det finns många böcker om förändringsprocesser, men de är skrivna i en tid när vi kunde planera processer på ett helt annat sätt. Jag tyckte att det saknades litteratur som svarar upp mot hur arbetslivet och världen fungerar idag, säger Ylva.

Vår tid kräver nya verktyg

Under pandemin satte hon sig därför ner och skrev Leda i ständig förändring (Liber förlag). Boken kom ut i februari i år och är nominerad till Årets marknadsföringsbok av Sveriges marknadsförbund.

– Boken är tänkt att inspirera till att leda på ett annat sätt än vi traditionellt har gjort. Den snabba, komplexa och föränderliga värld vi alla kämpar med kräver nya verktyg och helt nya mindset, säger Ylva M Andersson.

Bland annat gör hon upp med den klassiska top-down-organisationen där beslut fattas i mindre, slutna rum och där ledarna går före, planerar och lägger upp strategier för hur saker ska utvecklas. Ylva vill i stället att makt och ansvar delegeras ut i hela organisationen och att ledaren manövrerar från en ny position – mitten.

– När chefen aktivt kliver ner och bjuder in medarbetare att steppa upp, då händer riktigt bra saker.

Nyfikenhet och kreativitet skapar affärsnytta

Det som står i centrum för Ylvas bok är kravet om ständig anpassning där alla medarbetares förmåga till kreativitet och innovation är nödvändig.

– För att komma överens med den här oförutsägbara och märkliga världen behöver vi hela tiden vara nyfikna och påhittiga. Vi måste möta förändring med unika lösningar, kreativa koncept och originella metoder, som skapar affärsnytta, värde och relevans.

Vår tids accelererande förändringstakt innebär att arbetslivet reformeras i grunden, framför allt genom att värdesätta alla medarbetares bidrag och kompetens.

– Jag är övertygad om att alla människor i grunden är kloka, kreativa och kapabla och vill bidra till problemlösning. Därför har vi allt att vinna på att involvera dem och frigöra och förädla vars och ens drivkraft och passion.

Tre K som skapar framgång

Ylva listar en ”treenighet” som hon menar är helt avgörande för att lyckas i vår tid.

  • Kreativitet
  • Kollektiv intelligens.
  • Kommunikation.

– Det är dessa tre K som vi kan hålla i när allt annat stökar runt omkring oss. De blir konstanter som skapar trygghet och dessutom vitaliserar och mobiliserar alla organisationer oavsett utmaning eller störningsmoment.

Organisationer som lyckas identifiera och frigöra alla medarbetares samlade kreativa och kollektiva förmågor och omsätta dem till affärsnytta kommer att överleva. Organisationer som däremot behåller traditionella hierarkier och begränsar utveckling och beslut till ett fåtal hjärnor i toppskiktet riskerar att förlora.

Att vara ledare i dag är att vara beredd på ständiga överraskningar, menar Ylva.

– Ja, titta bara på de senaste två åren. Först krävde ett globalt virus en total omställning. Sedan kom kriget i Ukraina, som i en handvändning ritade om hela den geopolitiska kartan. Nu väntar världsomspännande politiska och ekonomiska konsekvenser av båda dessa stora omvälvande förändringarna. Och lägg till de enorma klimatutmaningarna på det. Som ledare har du i grunden ingen aning om vad du kan behöva ta dig an.

Fyra sätt att hitta stabilitet i ständig förändring

  • Gilla läget. Acceptera att förändring är konstant och normalt. Oavsett hur bister den insikten än är.
  • Håll i det du kan. Behåll dina rutiner och processer och följ upp din planering så långt det går.
  • Håll koll på din energi. All din kraft kan inte ägnas åt snabb, kraftfull transformation. Det måste finnas utrymme för vissa saker att rulla på – business as usual – och också för paus och återhämtning.
  • Ankra i ditt syfte. Detta är din viktigaste konstant. Det är ditt varför, som du kan luta dig mot när allt annat gungar.

Ur boken Leda i ständig förändring av Ylva M Anderson.

Om Ylva M Andersson

Ylva M Andersson har sin bakgrund i mediebranschen och har varit hög chef på bland annat TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Sedan 2016 driver hon bolaget MAY Strategies som utvecklar ledare och organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring.

September 2022 leder Ylva två Chefslabb för Ledarnas medlemmar, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Håll utkik för anmälan på sidan för Chefskurser och webbinarier.