Fler nyheter
Nyhet 12 oktober 2022

Säkerhetsdialogen – motverka hot och våld på arbetsplatsen

Idag lanserar Suntarbetsliv sitt digitala verktyg Säkerhetsdialogen. Verktyget har tagits fram för att stötta arbetsplatser att motverka hot och våld på arbetsplatsen i offentlig sektor.
Maija Oxelhag. Foto: Kristofer Samuelsson.

Hot och våld på arbetsplatsen är tyvärr vanligt inom offentlig sektor. Säkerhetsdialogen har utvecklats av Suntarbetsliv och är ett praktiskt stöd till arbetsplatser som innehåller kunskaper, tips, metoder, kartläggningsstöd och checklistor. Verktyget är öppet och gratis för alla.

Till Säkerhetsdialogen

– När det handlar om att motverka hot och våld på arbetsplatsen är kommunikation otroligt viktigt. Att prata om det som hänt är en nyckel i arbetet, men tyvärr finns det entystnadskultur här, säger Maija Oxelhag, utvecklingschef på Suntarbetsliv och ansvarig för framtagandet av verktyget.

– Vi behöver öka medvetenheten om problemet för att kunna förebygga. I verktyget har vi tagit fram filmer med dialogfrågor till stöd för arbetsgrupper så att man får upp frågan på bordet och kan börja undersöka hur det ser ut och vidta åtgärder tillsammans. Ett ökat medvetande är oerhört viktigt för att motivera ett förebyggande och främjande arbete.

Målet är ökad handlingsberedskap

Säkerhetsdialogen har utvecklats i samarbete med ett antal ämnesexperter och fokusgrupper där bland annatchefer och skyddsombud har bidragit, liksom arbetsmarknadens parter inom sektorn.

Frågan om hot och våld på arbetsplatsen är komplex och de metoder som används måste kunna handskas med komplexiteten men ändå vara hanterbara. Det bästa är att integrera frågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det är vanligt att incidenter inte rapporteras. Genom ökade kunskaper i ämnet och genom att ha koll på sina och organisationens förutsättningar och metoder kan man få en mer nyanserad bild av vad frågorna om hot och våld handlar om på den egna arbetsplatsen. Säkerhetsdialogen tillhandahåller stöd hela vägen före, under och efter en situation.

– Ofta är det svårt att veta hur man ska starta upp arbetet efter en incident. Säkerhetsdialogen innehåller mängder av fallstudier i form av filmer med dialogfrågor, ett test, mallar, checklistor och skyddsronder, ett test kring säkerhetsmedvetande, mallar och konkreta checklistor som gör det enkelt att komma igång. Vårt mål är att arbetsplatser ska få ökad handlingsberedskap i både det främjande och förebyggande och det efterhjälpande arbetet kring hot och våld.

Petra Salino och Susann Lundqvist på Suntarbetsliv har projektlett arbetet med Säkerhetsdialogen.

Rundtur i verktyget

Är du nyfiken på Säkerhetsdialogen kan du få en rundtur i verktyget den 21 oktober eller den 10 november. Anmäl dig på Suntarbetslivs webbplats.

Verktyg för dig i privat sektor

Hos Prevent hittar du som arbetar i privat sektor checklistor om hot och våld.