Fler nyheter
Nyhet 12 december 2022

SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg

SAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen. Du kan använda det oavsett om du är nybörjare eller van att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

I verkstan finns det ett antal aktiviteter. Du väljer själv att antingen göra dem alla i en följd eller att plocka ut enskilda aktiviteter.

  • Uppstart – vårt samarbete. Den första aktiviteten syftar till att stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud.
  • Involvering – allas bidrag. Här får arbetsgruppen jobba tillsammans med vad SAM är och hur var och en kan bidra i det arbetet.
  • Kartläggning – SAM-ronden. Här ser chef och skyddsombud över hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vad som kan utvecklas.
  • Genomförande – inspiration. Här finns fyra startpaket som innehåller digitala verktyg för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.
  • Uppföljning och lärande. Här får ni följa upp hur ni mår och hur det går, både enligt handlingsplanerna och i det löpande arbetet.

Några exempel på när SAM-verkstan kan vara till hjälp är när chefen eller skyddsombudet är nya, när ni vill stärka ert samarbete, inför planeringen av årets arbetsmiljöarbete eller när arbetsmiljöarbetet ska undersökas, riskbedömas, åtgärdas eller följas upp.

Till SAM-verkstan

Om SAM-verkstan

Verktyget SAM-verkstan är framtaget av Suntarbetsliv, en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.