Fler nyheter
Nyhet 17 augusti 2017

Sju tips för en stressfri chefsvardag

Ta kontrollen över din mejlkorg genom att sortera inkommande meddelanden och planera in egen reflektionstid. Fler tips för en stressfri chefsvardag hittar du här.
  1. Läs inte mejl på morgonen. Ta istället itu med din svåraste eller viktigaste uppgift för det är då som du är som mest klar i huvudet.
  2. Läsa mejl är en sak, svara på mejl en annan. Läs mejl för att bilda dig en uppfattning om vilka du behöver hantera och när.
  3. Sortera dina inkommande mejl – lägg de som du är kopierad på i en egen mapp. Titta i denna då och då.
  4. Får du mejl som signalerar att du ska attestera? Eller signera? Lägg in dessa i egna mappar så att de inte skymmer sikten för viktiga meddelanden.
  5. Ju fler mejl du skickar desto fler får du – vilka kan ersättas av samtal?
  6. Skriv in reflektionstid i din kalender, exempelvis en timme en gång i veckan eller varför inte 15 minuter i början och i slutet av varje dag.
  7. Kontakten med dina medarbetare är avgörande. Se till att så sker kontinuerligt så att du kan styra om beroende på vad som händer i verksamheten samt upptäcka utvecklingsbehov. Ett tips är att be medarbetarna skicka in en ”logg” varje vecka.