Fler nyheter
Nyhet 9 februari 2021

Slarva inte bort utvecklingssamtalet, chefen

2021 har redan börjat, men mycket hanns inte med på det gamla året. Färska siffror från Ledarna visar att en fjärdedel av cheferna inte hade något utvecklingssamtal i fjol. Se till att boka in direkt, uppmanar löneexpert Peder Bertilsson.
Peder Bertilsson, Ledarnas löneexpert.

Vill du bli en bättre chef? Bli medlem redan idag!

Pandemin har medfört att många organisationer fått ställa om. Kraven på cheferna ökade – fokus blev att hålla igång verksamheten och i många fall ta hand om medarbetare som arbetade hemifrån.

I samband med Ledarnas årliga löneenkät till medlemmarna, har vi analyserat svaren från 31 500 chefer och där framgår att en fjärdedel inte fick till något utvecklingssamtal förra året.

Den färska studien visar på en tydlig förändring under corona-året. Normalt sett är det 20 procent av cheferna som inte genomför sitt utvecklingssamtal.

Chefer prioriterar inte sig själva

Hur kommer det sig? Anledningarna kan vara många, men börjar och slutar ofta i att chefer prioriterar bort sig själva. Cheferna är mer måna om att genomföra utvecklingssamtalen med sina medarbetare. Verksamheten går helt enkelt före:

– Som chef är det svårt att ta sig tid att löpande notera sin utvecklingskurva. Inte sällan står du där inför ett utvecklingssamtal och undrar vad som hände, säger Peder Bertilsson, löneexpert på Ledarna.

Utvecklingssamtalet är tänkt att vara ett framåtriktat samtal med helikopterperspektiv på verksamheten. Du sätter tillsammans med din chef mål och utvecklingsplaner för det kommande verksamhetsåret. Samtalet är en del i löneprocessen och ska i slutänden resultera i ett lönesamtal och en reviderad lön.

Kompetensutveckla under pandemin

Det är viktigt att kunna göra årsavslut, och titta bakåt på prestationen för att kunna koppla prestationen till lönerevisionen. Utan utvecklingssamtal blir kvaliteten på lönesamtalet lidande och riskerar i förlängningen en sämre styrning och försämrat verksamhetsresultat.

Det är naturligt att många aktiviteter ställs på vänt under rådande omständigheter. Den egna kompetensutvecklingen är ett bra exempel på detta.

– Tänk över om du saknar eller behöver förstärka någon kompetens? Det finns mängder av utvecklingsmöjligheter, exempelvis kurser om hur du kan bli bättre på att leda på distans och hur du bygger på din digitala kompetens.

Var inte rädd att föreslå sådana önskemål. Tänk även på din egen långsiktiga utvecklingsplan. Var befinner du dig i organisationen om fem år?

Avslutningsvis kan utvecklingssamtalet vara ett bra tillfälle att delge dina idéer till organisationen. Du kanske har idéer på hur organisationen kan arbeta annorlunda? Kanske har du egna erfarenheter från året som har gått som kan vara till gagn för fler delar av verksamheten än din egen?

Utvecklas som chef