Fler nyheter
Nyhet 10 september 2019

Statusrapport från genomlysningen av Ledarna

Till dig som är medlem i Ledarna

Hej! 

Under våren 2019 lät Ledarnas förbundsstyrelse revisionsbyrån KPMG göra en genomlysning av Ledarnas verksamhet. Genomlysningen gjordes på grund av att det funnits en otidsenligt generös kultur på Ledarna. Den nya förbundsstyrelsen ville därför få en extern bedömning av styrning och kontroll av organisationen för att kunna bygga en sund kultur framåt.

I april 2019 publicerade vi den åtgärdsplan som blev resultatet av genomlysningen. Planen innehåller ett antal viktiga åtgärder och avsikten är att samtliga ska vara genomförda under 2019. 

Sedan april har vi arbetat vidare med punkterna i åtgärdsplanen. Idag avslutades det styrelsemöte som fattat beslut om de sista punkterna, och vi vill därför informera dig som är medlem om status på åtgärderna.

För medlemmar: Logga in och ta del av statusrapporten för åtgärdsplanen

Bästa hälsningar
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna