Fler nyheter
Nyhet 11 april 2023

Studio friskfaktor: Rusta arbetsmiljön med ökad kunskap

Med Studio friskfaktor satsar Suntarbetsliv lite extra på att öka kunskapen och inspirera till att jobba aktivt med arbetsmiljön i offentlig sektor. Passa på att anmäla dig, det är kostnadsfritt.
Bild från Suntarbetsliv.

Studio friskfaktor är en digital programserie i fyra avsnitt som ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och medarbetare inom hr. Innehållet passar både dig som har koll på friskfaktorer sedan tidigare och dig som inte har det.

Programserien är digital och pågår under 2023 med start i maj. Redan nu kan du anmäla dig.

24 maj är det en uppstartskonferens. Den följs av tre digitala sändningar 2 juni, 20 september och 19 oktober.

Om friskfaktorer

Vad handlar det här med friskfaktorer om? Forskning har visat att det finns specifika organisatoriska faktorer som främjar bra arbetsplatser. Dessa så kallade friskfaktorer är en viktig bas för att välfärdens medarbetare ska må bra. Läs mer om friskfaktorer hos Suntarbetsliv: Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Om Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag och drivs gemensamt av de fackliga organisationerna, där Ledarna är en part, och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.