Fler nyheter
Nyhet 8 juni 2021

Succé för hållbart mentorskapsprogram

Nästan 300 personer sökte till Ledarnas och NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs mentorskapsprogram. Nu har 30 par matchats till programmet som startar i augusti.

– Vi har fått ett enormt stort gensvar med många sökande. Intresset för kombinationen hållbarhet och ledarskapsfrågor verkar vara större än någonsin bland våra respektive medlemmar, vilket är jätteroligt, säger Lisa Wiklund, chefsutvecklare på Ledarna. Vi hoppas att det innebär att hållbarhetsfrågorna är på väg att bli en integrerad del av ledaruppdraget.

Mentorskapsprogrammet är det första som NMC och Ledarna gör tillsammans med syftet att öka förändringstakten i omställningen mot ett hållbart samhälle, skapa medlemsnytta och bidra till ökad kompetens inom hållbarhetsområdet.

– Genom att samverka med Ledarna lyfter vi programmets genomslagskraft och bidrar till att näringslivets ledare ökar sin kompetens inom hållbarhetsområdet och samtidigt ger det våra medlemmar insyn i ledarskapets utmaningar och prioriteringar, berättar Lisa Trevitt, ansvarig för mentorskapsprogrammet hos NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

– Tyvärr kunde vi inte erbjuda plats till alla som sökt denna gång, men vi har nu 30 par som kommer träffas regelbundet under en niomånadersperiod, säger Lisa Wiklund. Att ha en mentor att reflektera tillsammans med brukar upplevas som en värdefull utvecklingsmöjlighet med stor effekt, och faktiskt brukar mentorer ha samma upplevelse av det adepten bidrar med. En win-win-situation, helt enkelt.

För att tillmötesgå de som dessvärre inte kunde matchas ihop denna gång kommer Ledarna och NMC att erbjuda workshops med möjlighet till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor under hösten.