Fler nyheter
Nyhet 13 februari 2019

Syfte och mål med Ledarnas granskade resor

Med anledning av den senaste tidens medierapportering om resor som anställda på Ledarna gjort, beskriver vi här syfte och mål med de aktuella resorna.

Inledning

I det uppdrag vi har för våra medlemmar, har vi gjort ett antal utlandsresor. Resorna har varit viktiga för att vi ska kunna fullgöra våra internationella åtaganden och kontakter, men också för att hålla oss uppdaterade på trender i omvärlden.

I Bryssel och på andra platser runt om i Europa och världen pågår utveckling som påverkar Sveriges chefer och därmed våra medlemmar. Därför är det viktigt för oss att träffa organisationer och skapa värdefulla relationer och utbyta erfarenheter. Vi tar också del av forskning och tendenser som rör chefs- och ledarskap.

Alla uppgifter kring våra resekostnader som har redovisats i media kommer från oss.

Vi har varit transparenta kring alla resor och uppgifter som inte har hotat den personliga integriteten för enskilda personer. De uppgifter vi valt att inte lämna ut finns däremot tillgängliga för våra interna och externa revisorer.

Rom, Lissabon, Budva

Ledarna har ett stort engagemang i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers. Vi har bland annat haft representanter från Ledarna på posten som ordförande och biträdande generalsekreterare i CEC.

Bakgrunden till vårt engagemang är att vi på Ledarna ska kunna påverka chefers villkor och förutsättningar på ett internationellt plan.

En del av de resor som lyfts i granskningen har med vårt engagemang i CEC att göra, till exempel resorna till Rom, Lissabon och Budva. Konferenserna i Rom och Budva var stadgereglerade möten, där vi rapporterade och fattade beslut om organisationens budget och verksamhet.

Studieresor till USA

Inför Ledarnas kongress vart fjärde år tar vi fram ett förbundspolitiskt program för den kommande mandatperioden. Programmet bygger på omfattande förberedelser, till exempel i form av efterforskning kring våra medlemmars vardag. Ett förbundspolitiskt program kräver också kunskap och information om vad som påverkar cheferna och arbetsmarknaden i omvärlden.

För att samla kunskap har företrädare och kanslitjänstemän bland annat rest till olika platser i Sverige för att möta Ledarnas medlemmar.

Kunskap om omvärldstrender som påverkar chefer

Megatrender som globalisering, digitalisering och automation förändrar förutsättningarna för Sveriges chefer. För att lära mer, reste vi till Kalifornien där en stor del av dessa trender har sitt ursprung.

Under resan besökte vi företag som Paradigm, som arbetar mycket med mångfald och inkludering, och Sketchin, som fokuserar på ett ledarskap som möjliggör bra kundupplevelser och snabba beslut. Vi träffade också Swedish House of Innovation för att prata om skillnader och likheter mellan svenska och amerikanska verksamheter. Dessutom gjorde vi ett besök på Stanford University där vi bland annat träffade Stanford Center for Personal Development. De visade sina modeller för ledarskap som främjar innovation.

Under en annan resa till USA besökte vi New York, Washington DC och Ohio för att studera hur de demokratiska frågorna lyfts i valrörelsen. Syftet var att få kunskap kring metoder och arbetssätt som används för att skapa engagemang kring politiska processer, men också att studera opinionsbildning och påverkansarbete.

De samlade erfarenheterna av dessa resor har, förutom avtryck i Ledarnas samhällspolitiska program, också bidragit till ett projekt som handlar om paradigmskiftet på den globala och nationella arbetsmarknaden.

Studier av amerikanskt ledarskap

Vid ett annat tillfälle var vi i New York och Washington DC för att studera amerikanskt ledarskap och fackföreningsrörelsens verklighet där. Vi passade också på att besöka ett svenskt företag som är verksamt i USA för att ta del av utmaningarna som svenska chefer möter i USA.

Vi besökte också NAFE – National Association of Female Executives, en organisation som arbetar för att stärka kvinnors möjligheter att arbeta som chefer på hög nivå, en av våra hjärtefrågor.

Riva del Sole och Soller

Vi har också förlagt två viktiga styrelsekonferenser utomlands. En i italienska Riva del Sole och en i spanska Soller. Vid den typen av konferenser är det värdefullt att få samlas på en neutral plats, med avstånd från allt det som kan distrahera i vardagen. Det skapar fokus och effektivitet, vilket bidrar till bra resultat.

På båda konferenserna arbetade styrelsen med det förbundspolitiska programmet. Vid konferensen i Soller arbetade deltagarna också med förberedelser inför att den dåvarande ordföranden skulle gå i pension, efter 12 år på posten.

Relaterade dokument


Fakta om CEC

CEC är en av de sociala parterna på EU-nivå. Det betyder att de är representerade när nya direktiv och ramavtal inom EU förhandlas fram.

CEC är också ett formellt remissorgan till EU-kommissionen. De har medlemsorganisationer i de flesta EU-länderna och representerar på så sätt drygt en miljon chefer och andra högre tjänstemän. CEC är chefernas och de högre tjänstemännens talesman gentemot EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Under åren 2012−2015 var Ledarnas förra ordförande också ordförande i CEC. Ledarna representeras idag i rollen som CEC:s biträdande generalsekreterare.