Fler nyheter
Nyhet 17 maj 2023

Tal utanför Rysslands ambassad 17 maj 2023

Onsdag 17 maj talade Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller utanför Rysslands ambassad i Stockholm. Här läser du talet i sitt skriftliga utförande.

Vi vet att ledarskap är avgörande – som ledare har du alltid ett val. Ledares värderingar och handlingar påverkar individer och samhälle. Rysslands fullskaliga, brutala och folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina visar på detta faktum med fruktansvärd kraft. Kriget visar skillnaden mellan det destruktiva ledarskapet, i kontrast till goda ledarskapet. Ledarskap gör skillnad.

Vi nås av fasansfulla berättelser i media om ett medvetet och systematiskt försök att slå sönder ett fungerande samhälle och skapa rädsla hos befolkningen. Vi ser bilderna av raserade bostadshus – tomma, utbrända. Där det en gång bodde familjer, hem som sprudlade av liv och framtidsdrömmar, där är nu bara förkolnade möbler och högar av bråte kvar. Vi ser förfärliga bilder av massgravar och spåren efter plundringar. Vi hör berättelser om våldtagna kvinnor och bortförda barn. Raserade drömmar, sönderslagna familjer, liv som går till spillo.

Kriget har inga vinnare, bara förlorare.

Kriget är resultatet av ett ledarskap som bygger på förvridna ideal och imperialistiska stormaktsdrömmar. Ett ledarskap som ser makten enbart som ett medel för att vinna egna fördelar. Ett ledarskap som inte värderar andra människors liv. Ett ledarskap som inte drar sig för att ljuga och mörda i syfte att värna de egna privilegierna och fördelarna.

Men ett sådant ledarskap kan inte fungera i längden. En regim kan bygga sin makt på hot, våld och förtryck. Men det blir en bräcklig makt. En makt som vilar på människors rädsla. Den bygger inte på lojalitet och förtroende.

Och det som byggs med våld och förtryck kommer att falla på eget grepp. Tyrannerna faller förr eller senare offer för det hat de själva skapar. Historien har visat oss detta många gånger.

Vi vet att människans vilja till frihet är en obändig och stark kraft som aldrig dör. Häri ligger människans storhet. Tyranniet kan aldrig segra i längden.

Men det behövs ledarskap för att samla kraften mot tyranniet. Ett ledarskap som värnar det öppna samhället, friheten och freden. Ett ledarskap som överbryggar motsättningar och får människor att sträva åt samma håll.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har visat prov på ett modigt, kommunikativt och närvarande ledarskap. Han flydde inte fältet. Han stod kvar mitt i striden. Han har inspirerat tusentals lokala ledare i Ukriana att tillsammans med medborgarna mobilisera en enastående motståndskraft. Han har stått sida vid sida med sitt folk. Den politiska ledningen har manat till kamp, uthållighet och solidaritet. Han har visat det inte bara med ord utan också med praktisk handling. Tilliten går i båda riktningarna.

Och han har vädjat om omvärldens stöd. Vårt stöd! Därför står vi här idag och vill manifestera vårt stöd till Ukraina. Hittills har EU och USA varit enade i sitt stöd för Ukrainas rätt till självbestämmande. Det är ett styrkebesked och det är avgörande att det fortsätter så. Låt oss hoppas att de orosmoln vi kan se på andra sidan atlanten skingras, att även USA är uthålliga i sitt stöd.

Kriget påminner oss om vikten av det europeiska samarbetet. Sedan andra världskriget har det successivt utvecklats och fördjupats för att förhindra att Europas länder kastas in i krigets fasa och grymheter.

Det hot vi nu står inför är en ödesfråga för Europa och för våra barns framtid. Det behövs nu och i framtiden chefer och ledare som värnar demokratin, som står upp för mänskliga fri och rättigheter, och som utvecklar den europeiska tanken.

Som företrädare för Ledarna – Sveriges chefsorganisation – vill jag uttrycka ett kraftfullt fördömande av kriget och vårt fulla stöd för Ukraina. Tillsammans med vår europeiska samarbetsorganisation, CEC European Managers, är vi fullt ut solidariska med det ukrainska folket, som nu med styrka och mod kämpar för att försvara sitt land, sin frihet och sin demokrati!

Tillsammans behöver vi enade stå upp för Ukrainas rätt till självbestämmande. Tillsammans behöver vi varje dag försvara demokratin, friheten och våra mänskliga rättigheter!

We stand with Ukraine!

This content in English: Speech outside the Russian Embassy, May 17, 2023