Fler nyheter
Nyhet 10 juni 2022

Techledarna – ny branschförening inom Ledarna

Som medlem i Ledarna är du också medlem i en av våra branschföreningar. Nu startar den nya föreningen Techledarna för att bättre spegla medlemmarnas behov.
Interimsordförande Alex Tsarapatsanis.

Techledarna är en av de 19 branschföreningar som driver frågor specifikt utifrån ledarskapets förutsättningar och utmaningar i olika branscher. Föreningen är också din demokratiska möjlighet att som medlem påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Den nya föreningen riktar sig till chefer och ledare inom it- och telekombranscherna och närliggande verksamheter.

Techledarna:

  • Samlar cirka 3 500 chefer.
  • Arbetar med branschbevakning och genom nätverk och seminarier erbjuds tillfällen till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor som har liknande branschintressen.
  • Interimsordförande är Alex Tsarapatsanis.

Mer information och hela interimsstyrelsen hittar du på ledarna.se/techledarna.