Fler nyheter
Nyhet 10 juni 2022

Techledarna – ny branschförening inom Ledarna

Som medlem i Ledarna är du också medlem i en av våra branschföreningar. Nu startar den nya föreningen Techledarna för att bättre spegla medlemmarnas behov.

Techledarna är en av de 19 branschföreningar som driver frågor specifikt utifrån ledarskapets förutsättningar och utmaningar i olika branscher. Föreningen är också din demokratiska möjlighet att som medlem påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Den nya föreningen riktar sig till chefer och ledare inom it- och telekombranscherna och närliggande verksamheter.

Techledarna:

  • Samlar cirka 3 500 chefer.
  • Arbetar med branschbevakning och genom nätverk och seminarier erbjuds tillfällen till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor som har liknande branschintressen.
  • Interimsordförande är Alex Tsarapatsanis.

Mer information och hela interimsstyrelsen hittar du på ledarna.se/techledarna.