Fler nyheter
Nyhet 20 november 2023

Välkommen till Forum för sund konkurrens och schyssta byggen

Byggföretagen och Ledarna bjuder in till kunskapsdagar om hur organisationer konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i praktiken.
Välkommen till kunskapsdagar under 2024.

Kunskapsdagarna för Sund konkurrens i praktiken, som hålls på sex orter runt om i landet, lyfter exempel på hur du konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Programmet är främst till för dig som arbetar med upphandling och projektgenomförande på byggföretag eller som offentlig alternativt privat beställare.

– Vi välkomnar våra medlemmar som är beställare och upphandlare i projekt till våra särskilda kunskapsdagar, där vi bjuder på praktisk kunskap och goda exempel. Tillsammans arbetar vi för en sund konkurrens i branschen, säger Sara Kullgren, Ledarnas förhandlingschef.

I programmet medverkar representanter från både byggföretag och den offentliga beställarsidan, som delar med sig av praktiska tips:

  • Hur kan offentliga beställare arbeta med kravställan för sund konkurrens i upphandling? Exempel ges från verkligheten och vi får höra om riktiga erfarenheter.
  • Vilket är det bästa sättet att rigga ett projektgenomförande för att få koll på vilka individer och företag som befinner sig på byggarbetsplatsen?
  • Hur kan fackliga representanter bidra innan och under projektet?
  • Vilka verktyg finns för att arbeta mot osund konkurrens under projektgenomförandet?
  • Vi går igenom hur en arbetsplatskontroll fungerar och ger för nytta både för beställare och entreprenör.
  • Vi tittar på hur digitala tjänster som underentreprenörskontroll fungerar.

Anmäl dig till någon av orterna 2024:

Sund konkurrens i praktiken arrangeras av Ledarna, Unionen, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen och Byggföretagen i samverkan. Det sker med stöd från Arbetsmiljöverket och statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.